Po konferencji „Prawo autorskie w bibliotece akademickiej”

To była bardzo dobra konferencja nt. prawa autorskiego w działalności bibliotek uczelnianych. Uniwersytet Opolski: Bibliotekę i Instytut Nauk Prawnych prosimy o cykliczność! Jednym z pomysłów konferencyjnych jest utworzenie platformy do mapowania problemów prawnych tej grupy bibliotek, celem opracowania wspólnej strategii ich rozwiązywania. Pełne sprawozdanie będzie można przeczytać w najbliższym – lutowym numerze „Biuletynu EBIB”.