Podyskutujmy o polskich bazach danych

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do zainteresowania się przyszłoroczną IV Konferencją Naukową Konsorcjum Baztech ,,Bibliograficzne bazy danych: orientacja na przyszłość”. Politechnika Lubelska zaprasza w dniach 26–27 września 2024 r., a tematyka konferencji będzie skupiona wokół:

  • tworzenia dziedzinowych baz danych rejestrujących artykuły z czasopism (procesy, redakcja, współpraca, finansowanie, problemy);
  • jakości, praktyk i standardów wydawniczych, metadanych artykułów i czasopism indeksowanych w bazach dziedzinowych;
  • współpracy twórców baz danych z wydawcami i redakcjami czasopism;
  • aplikacji do tworzenia, udostępniania i integracji baz danych;
  • funkcjonalności, użyteczności i możliwości baz a oczekiwań i zachowań użytkowników;
  • aspektów prawnych tworzenia i prowadzenia baz bibliograficznych, baz pełnotekstowych oraz otwartych czasopism elektronicznych;
  • dziedzinowych baz danych a repozytoriów, wyszukiwarek naukowych, platform czasopism;
  • roli i przydatności bibliograficznych baz danych dla nauki, dydaktyki i praktyki, w tym dla rozwoju otwartej nauki i edukacji.

EBIB objął Konferencję Konsorcjum BazTech patronatem medialnym.