Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych – 4. edycja z cyklu konferencji HINC OMNIA

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w 4 już edycji konferencji HINC OMNIA, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2023 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Jej tematem będzie potencjał badawczy danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych.

Termin rejestracji upływa 10 listopada 2023 r. (formularz rejestracyjny). Na stronie dostępny jest program konferencji i abstrakty zaplanowanych wystąpień.

Tradycyjnie katalogi i bibliografie służyły identyfikacji dokumentu drukowanego lub rękopiśmiennego i umożliwiały dotarcie do niego bibliotekarzom i czytelnikom. Powstanie ogromnych katalogów elektronicznych bibliotek oraz przeszukiwalnych pełnotekstowo bibliografii przyniosło bogate zasoby metadanych bibliotecznych. Ich analizowanie z wykorzystaniem technologii data science pozwala naukowcom eksplorować nowe obszary badawcze w wielu dyscyplinach, m.in.: literaturoznawstwie, językoznawstwie, historii czy historii sztuki. Ważnymi uczestnikami tego procesu są bibliotekarze, ponieważ jakość wytwarzanych przez nich metadanych ma istotny wpływ na rezultaty prowadzonych badań.

O wykorzystywaniu metadanych bibliotecznych w badaniach oraz o doświadczeniach z prac nad przygotowaniem takich metadanych opowiedzą naukowcy i bibliotekarze – prelegenci listopadowej konferencji pod hasłem Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych.