Diagnoza potrzeb wydawnictw – podsumowanie badania wstępnego

Centrum Humanistyki Cyfrowej przy Instytucie Badań Literackich PAN w ramach rozwijania otwartej komunikacji w humanistyce i naukach społecznych w Polsce zacieśnia współpracę z wydawnictwami naukowymi. Wstępnie przeprowadzono badania ukierunkowane na rozpoznanie potrzeb w zakresie publikowania książek naukowych w otwartym dostępie. Badaną grupę stanowiły wybrane wydawnictwa naukowe w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Dodaj komentarz