V Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne „FOMO w postpandemicznej rzeczywistości: między światem wirtualnym a realem”

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na piąte spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „FOMO w postpandemicznej rzeczywistości: między światem wirtualnym a realem”, które odbędzie się w poniedziałek 20 lutego 2023 r. o godz. 19.00 w BUW. Pretekstem do rozmowy będzie raport z badań FOMO 2022.Polacy a lęk przed odłączeniem, zrealizowanych na reprezentatywnej grupie polskich internautów (powyżej 15 lat) przez badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacjii Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW, Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

W spotkaniu wezmą udział: dr hab. prof. ucz. Anna Jupowicz-Ginalska(WDIiB UW), dr hab. prof. ucz. MałgorzataKisilowska-Szurmińska(WDIiB UW), dr n. med. Katarzyna Iwanicka (WDIiB UW), Anna Borkowska (NASK)

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)