OZE Fundacji AGERE AUDE

Fundacja realizuje projekty edukacyjne i obywatelskie od 9 lat. W tym czasie wypracowano bogate zasoby, które mogą być wsparciem i inspiracją dla nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów. Wszystkie materiały umieszczane są na bieżąco na stronie w zakładce „Baza wiedzy”. Zasób jest skatalogowany, a znalezienie interesujących treści ułatwia mechanizm filtrujący. Wszystkie materiały są ogólnodostępne i bezpłatne. Zasoby wypracowywane są przez zespoły praktyków i specjalistów. Z fundacją współpracują nauczyciele akademiccy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, nauczyciele szkół różnych szczebli, edukatorzy, a także specjaliści w zakresie produkcji materiałów audiowizualnych, stron internetowych i składu publikacji. Zachęcamy także od subskrypcji newslettera (3-4  razy w roku).