Otwarta edukacja w szkolnictwie wyższym

Zachęcamy do wypełnienia ankiety nt. otwartości w edukacji na poziomie wyższym. Ankieta jest częścią badań prowadzonych przez doktoranta Leo Havemanna (The Open University w Wielkiej Brytanii). Są w niej pytania o korzystanie, tworzenie, udostępnianie i adaptację otwartych zasobów edukacyjnych (OER) – np. otwartych podręczników; oferowanie bezpłatnych i tańszych kursów online – na przykład MOOC; otwarte uczenie się przy współpracy z zewnętrznymi uczestnikami czy udzielanie się w otwartych społecznościach zawodowych – wymiana doświadczeń