Konkurs komiksowy o tematyce celów zrównoważonego rozwoju

Fundacja Twiga we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie organizuje polską edycję Konkursu Komiksowego łączącego tematykę związaną z celami zrównoważonego rozwoju i artystyczną ekspresję. Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Talking Bubbles International Comics Competition prowadzonego przez cztery organizacje z różnych państw Europy: ADRA Czechy, ADRA Portugalia, ADRA Słowenia i Fundacja Twiga (Polska). Konkurs organizowany jest od lat sześciu, a w tym roku po raz pierwszy włącza się do niego również Polska.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 20 lat i polega na przygotowaniu przez uczestniczkę/uczestnika planszy komiksu w formacie A3 przy użyciu dowolnej techniki. Tematyka prac to jeden z wybranych celów zrównoważonego rozwoju przyporządkowanych do 5 kategorii konkursowych:

  1. Jakość życia = cele zrównoważonego rozwoju nr 1, 2, 3, 6.
  2. Zrównoważony rozwój = cele zrównoważonego rozwoju nr 7, 8, 9, 11, 12
  3. Sprawiedliwe społeczeństwo = cele zrównoważonego rozwoju nr 4, 5, 10
  4. Nasza Planeta = cele zrównoważonego rozwoju nr 13, 14, 15
  5. Bezpieczny świat = cele zrównoważonego rozwoju nr 16 i 17

Główną nagrodą dla autorek/autorów komiksów, które otrzymały I. miejsce w każdej kategorii konkursowej, będzie udział w międzynarodowych warsztatach kreatywnych w Portugalii w lipcu 2022 r. Wręczenie nagród dla laureatek i laureatów miejsc I, II i III z każdej kategorii konkursowej odbędzie się podczas festiwalu Komiksowa Warszawa w maju 2022 r.

Nabór prac trwa od 1.09.2021 r. do 28.02.2022 r. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Konkurs skierowany jest też do bibliotekarek i bibliotekarzy, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu celów zrównoważonego rozwoju, metod prowadzenia warsztatów oraz poznać podstawy tworzenia komiksów, aby wesprzeć młodzież w przygotowywaniu prac konkursowych. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy webinar dotyczący tych właśnie aspektów, który odbędzie się 13.10.2021 r o godz. 11.00 poprzez platformę ZOOM, nieodpłatnie. Poza webinarem zapewniamy indywidualne wsparcie merytoryczne i, w miarę możliwości, osobowe dla wszystkich zainteresowanych przygotowaniem młodzieży do uczestnictwa w konkursie. Webinar będzie też poszerzony materiałami z e-learningu dostępnymi na stronie Fundacji od listopada 2021 r.

Dodatkowo dla wszystkich chcących zrozumieć lepiej cele zrównoważonego rozwoju i ich kontekst w postaci podstaw edukacji globalnej czyli edukacji o globalnych współzależnościach, przygotowaliśmy webinar, który odbędzie się 27.10.2021 r. o godz. 11.00 poprzez platformę ZOOM, nieodpłatnie.

Dla najbardziej aktywnych bibliotek, czyli takich, w których odbędzie się warsztat z młodzieżą, podczas którego bibliotekarka lub bibliotekarz przekaże wiedzę pozyskaną podczas webinaru i konsultacji, a następnie wesprze młodzież przygotowującą prace konkursowe, oferujemy dyplomy podpisane przez wszystkich międzynarodowych partnerów projektu oraz wsparcie metodyczne i materiałowe w prowadzeniu warsztatów z zakresu edukacji globalnej. W sytuacji gdy wśród laureatek/laureatów konkursu znajdzie się osoba spośród tych przygotowywanych w danej bibliotece, zaprosimy również bibliotekarkę/bibliotekarza, który odpowiadał za przygotowanie młodzieży, na ceremonię wręczenia nagród podczas festiwalu Komiksowa Warszawa 2022.

W ramach popularyzacji idei projektu oraz konkursu od września 2021 r. do lutego 2022 r. organizujemy wystawy prac komiksowych, które zwyciężyły w ubiegłorocznej edycji konkursu przeprowadzonej w Czechach, wraz z warsztatem edukacyjnym. Serdecznie zapraszamy biblioteki, które chciałyby zorganizować wystawę u siebie oraz przeprowadzić towarzyszący jej warsztat do kontaktu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Paulina Zając email: paulina.zajac@twiga.org.pl

Więcej informacji o konkursie i projekcie:

www.twiga.org.pl/index.php/konkurs-komiksowy-2/

www.talking-bubbles.eu

Nadesłała Paulina Zając