„Zagraj w Lema”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi realizować będzie projekt szkoleniowy „Zagraj w Lema” skierowany do bibliotekarzy województwa, dofinansowany przez MKiDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Celem projektu jest popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie nowej oferty kulturalnej dla czytelników województwa łódzkiego.

Projekt zakłada organizację warsztatów z przygotowania scenariuszy gier i obsługi aplikacji Action Track, przygotowanie gry mobilnej na smartfony pod okiem trenera,organizację pierwszej międzybibliotecznej rozgrywki gry, włączenie do współpracy klubów DDK, organizację konferencji dla bibliotekarzy nt. Stanisława Lema.

EBIB objął projekt WBP w Łodzi patronatem medialnym. Rozpoczęcie projektu już we wrześniu.