Zmarł Franciszek Chwalczyk

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 11 lutego 2021 r. zmarł płk. w st. spocz. dr inż.  Franciszek Chwalczyk, wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Franciszek Chwalczyk był naszym wspaniałym Kolegą i Przyjacielem. Zapamiętamy Go jako doskonałego, kompetentnego organizatora i zarządzającego „swoją” biblioteką, jako aktywnego uczestnika merytorycznych dyskusji zawodowych i koleżeńskich biesiad, a przede wszystkim jako nadzwyczaj życzliwego, kulturalnego i uśmiechniętego człowieka, prawdziwego dżentelmena.

Franciszek Chwalczyk pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej WAT w latach 1991-2013, w intensywnym okresie komputeryzacji. To z Jego inicjatywy Biblioteka w 1994 r. przystąpiła do konsorcjum i wdrożyła zintegrowany,innowacyjny wówczas, system biblioteczny SOWA. W ślady BG WAT poszły inne biblioteki uczelni wojskowych. Znaczącym wkładem Dyrektora F. Chwalczyka w rozwój oraz popularyzację informacji naukowej było uczestniczenie w 1997 r. w inicjowaniu tworzenia bazy danych BazTech rejestrującej artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych. F. Chwalczyk pozostawał przez długie lata aktywnym Pełnomocnikiem BazTech z ramienia WAT. Znaczącą zasługą Franciszka Chwalczyka, niosącą zmianę dla pracowników i użytkowników biblioteki, był długo oczekiwany remont budynku BG WAT, zakończony w 2013 r. Franciszek Chwalczyk pozostawił w swoim dorobku prace z zakresu polskiego akademickiego szkolnictwa wojskowego, bibliotekarstwa wojskowego oraz działalności informacyjnej w bibliotekach wojskowych. Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. II Nagrodą Ministra Obrony Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medal Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Zasłużony Działacz Kultury.

Uroczystości pogrzebowe odbędą w poniedziałek, 22 lutego br. o godz. 15:00 na Cmentarzu Komunalnym Wojskowym na Powązkach. Kondukt pogrzebowy wyruszy od bramy głównej przy ul. Powązkowskiej.