„Biuletyn EBIB” – plan numerów na rok 2021

Szanowni Czytelnicy, przygotowaliśmy plan numerów „Biuletynu EBIB” na rok 2021, zachowując częstotliwość sześciu numerów w roku. Zaplanowaliśmy zróżnicowane tematy, interesujące – mamy nadzieję – dla wszystkich typów bibliotek. Rezygnujemy z podsumowania roku 2020, bo był on zdominowany pandemią. Chcemy natomiast rok 2021 zacząć nietypowo, wracając wspomnieniami do czasów sprzed komputerów i internetu – może pomogą nam przetrwać trudny pandemiczny czas.

Zachęcamy do przejrzenia zagadnień i zgłaszania artykułów tematycznych, jak również tekstów dotyczących innych problemów, które zamieścimy w dziale Badania, teorie, opinie czy Sprawozdania.

Zachęcamy także firmy współpracujące z bibliotekami do promowania swoich usług i produktów w dziale Artykuł sponsorowany – do przygotowania merytorycznych artykułów, które będą nas bibliotekarzy wspomagać w codziennej pracy z czytelnikiem.

Lidia Derfert-Wolf

NrTerminTytułRedakcja
196LutyO bibliotekach sprzed ery cyfrowej    Katarzyna Kozak
Agnieszka Celej  
197KwiecieńEdukacja informacyjna i medialna
w bibliotekach
Iwona Sójkowska  
Justyna Zawada
198CzerwiecCzy jest tu jeszcze biblioteka? Nowe
wyzwania, zadania i kompetencje
Lidia Derfert-Wolf
Beata Starosta
199SierpieńZrównoważony rozwój a bibliotekiBeata Antczak-Sabala
Joanna Broniarczyk
200PaździernikOtwarte daneMarzena Marcinek
Henryk Hollender
201GrudzieńKultura wizualna w bibliotekachAgnieszka Wolańska
Barbara Chmielewska  

W wybranych numerach planujemy poruszyć następujące zagadnienia:

196 – wspomnienia o tym, jak się w bibliotekach pracowało przed erą komputerów i internetu, jak komunikowaliśmy się w środowisku itp.,

197 – dydaktyka biblioteczna we wszystkich typach bibliotek – synchroniczna i asynchroniczna; nowe wyzwania stojące przed bibliotekarzami w zakresie przygotowania treści, wyboru formy, metod, narzędzi, aktywizacji uczestników zajęć, interakcja podczas zajęć zdalnych zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym,

198 – przyszłość bibliotek, nowe trendy, praktyczna redefinicja zadań bibliotecznych, przeszkody w podejmowaniu nowych wyzwań (organizacyjne, menedżerskie, finansowe), nowe kompetencje bibliotekarzy, przywileje bibliotekarzy i wymagania wobec nich (np. po wejściu w życie Ustawy 2.0),

199 – działania edukacyjne i informacyjne wspierające dbałość o środowisko, dobre praktyki w bibliotekach (recykling, gospodarowanie zasobami, ograniczenie hałasu itp.), budownictwo ekologiczne,

200 – otwarte dane w nauce i życiu codziennym, nauka obywatelska – rola bibliotek różnych typów w tworzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i upowszechnianiu otwartych danych oraz w udzielaniu różnorodnej pomocy ich twórcom, 

201 – narzędzia i sposoby gromadzenia, udostępniania i wykorzystania potencjału obiektów graficznych, informacje w katalogach o osobach tworzących książkę, płytę, kasetę od strony graficznej, narzędzia do tworzenia grafik w działalności bibliotecznej (promocja, gry, praca z czytelnikiem).