Jak zrobić wystawę online – warsztat dziś

Dziś o godz. 12.00 dr Dominik Piotrowski, przewodniczący Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, poprowadzi warsztat wideo, podczas którego zaprezentuje, jak zainstalować oraz skonfigurować system Omeka oraz w jaki sposób utworzyć archiwum i narracyjną ekspozycję cyfrową. Adresatami warsztatu są pracownicy instytucji kultury i nauki, studenci muzealnictwa, historii i archiwistyki, nauk o mediach i komunikacji społecznej oraz wszyscy zainteresowani.

Warsztat podzielony został na dwie części:
1. Instalacja oraz konfiguracja Omeka (godz. 12.00): https://www.facebook.com/bu.torun/posts/4354059174619832
2. Projektowanie ekspozycji (godz. 12.35): https://www.facebook.com/bu.torun/posts/4354116694614080

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych w BGUMK związanych z Tygodniem Bibliotek dostępne są na stronach: https://www.bu.umk.pl/tydzien-bibliotek-2020 i https://www.facebook.com/events/238622700531248

Archiwalne nagrania warsztatu: https://www.cmswbibliotekach.umk.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/wystawy-muzealne-otwarty-scenariusz-warsztatu/.