Konferencja bibliotek medycznych

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i nauka. Partner czy infrastruktura?”, która odbędzie się we wrześniu w Olsztynie. Dyskutować będziemy m.in. na tematy:

  • ewaluacja jakości działalności naukowej,
  • otwarty dostęp do wiedzy a instytucjonalna polityka otwartości,
  • rola i funkcje biblioteki akademickiej (czy tożsame z biblioteką naukową?),
  • zagadnienia związane z dydaktyką w szkolnictwie wyższym w kontekście zmian wynikających z Ustawy 2.0.

EBIB po raz kolejny patronuje medialnie konferencji bibliotek medycznym.