Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 1/2010(110) luty

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Joanna Broniarczyk

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


Bariery i informacja

Felieton wstępny

Artykuły

Marcin Werla
     Polskie biblioteki cyfrowe, FBC i Europeana – etapy i bariery w przepływie informacji
Monika Curyło
     Pokonywanie barier: audiodeskrypcja
Marzena Świgoń
     Bariery informacyjne

Sprawozdania

Bożena Bednarek-Michalska
     II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce - czyli niwelowanie barier
Barbara Czechowicz, Katarzyna Herich
     Młody człowiek w świecie mediów - szanse i zagrożenia

Komunikaty

Alicja Raczek
     Zawłaszczanie - czy to robimy?
Bożena Bednarek-Michalska
     Przełamujmy bariery informacji!
Joanna Broniarczyk
     Nowe życie starych tekstów - Kroniki Davida Zellera
     Społeczeństwo w „Czasie Informacji”

Recenzja

Urszula Szybowska
     Recenzja książki Pierre’a Bayarda „Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?”


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2010 (110) luty. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Bariery i informacja. - : http://www.ebib.info/2010/110/index.php. - ISSN 1507-7187