ebib 
Nr 1/2010 (110), Bariery i informacja. Felieton
  następny artykuł   

 


Joanna Broniarczyk
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze
EBIB

Felieton wstępny


Restrykcyjne prawo autorskie, głęboki Internet, kosztowne bazy danych i czasopisma często są przywoływane, gdy mówi się o barierach w przepływie informacji, jednak w tym numerze Biuletynu EBIB na nich się nie koncentrujemy. Próbujemy pokazać nowe zjawiska dotąd niezbyt często opisywane a sprawiające nam wiele kłopotów.

Polskie biblioteki cyfrowe są w Europeanie, ale trzeba było pokonać wiele barier, by tego dokonać. Dzięki spójnej wizji polskiej infrastruktury bibliotek cyfrowych i jej konsekwentnej realizacji prowadzonej przez ostatnie lata udało się wspólnymi siłami setek polskich instytucji kultury i nauki zrealizować trudne zadanie. Wspierane od strony technicznej przez PCSS i innych uczestników Konsorcjum PIONIER mogły rozwiązywać problemy, które dla świata bibliotekarzy nie są łatwe. Jak to się stało, dowiemy się z artykułu zatytułowanego Polskie biblioteki cyfrowe, FBC i Europeana – etapy i bariery w przepływie informacji. Audiodeskrypcję, która osobom niewidomym pomaga w rozumieniu oraz przeżywaniu filmu - na równi z innymi uczestnikami seansu filmowego - przedstawia Monika Curyło ilustrując swój artykuł przykładami filmowymi oraz uświadamiając nam, przyzwyczajonym do szybkiej filmowej narracji, jak wiele można dopowiedzieć słowami. W sieci pojawia się coraz więcej dawnych tekstów - najczęściej dostępne są w formie obrazów nieczytelnego, ręcznego pisma w trudnej, dawnej wersji języka. Ich informacyjna wartość może być różna, ale odczytanie treści często niełatwe. Dlatego transkrypcja siedemnastowiecznych tekstów do współczesnego języka przykładowego rękopisu Vermehrter Hirschbergischer Merkwürdigkeiten Davida Zellera jest bardzo cenna.

O otwartym modelu publikowania i dzielenia się wiedzą (czyli przełamywaniu barier informacyjnych) i II Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, która odbyła się w lutym w Toruniu pisze w sprawozdaniu prowadząca tę konferencję Bożena Bednarek-Michalska. Natomiast o szansach i zagrożeniach na jakie napotykają w świecie mediów młodzi ludzie piszą w sprawozdaniu Barbara Czechowicz i Katarzyna Herich z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Mamy nadzieję, że przygotowany materiał przedstawia więcej szans niż zagrożeń i mimo barier sporo informacji. Życzymy inspirującej lektury.

Joanna Broniarczyk

 Początek stronyFelieton wstępny / Joanna Broniarczyk // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2010 (110) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/110/a.php?felieton110. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187