ebib 
Nr 1/2010 (110), Bariery i informacja. Komunikat
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Społeczeństwo w „Czasie Informacji”


Już w pierwszym kwartale 2010 r. z wydawanych przez 3 lata czasopism „Elektroniczna Administracja" i „Prawo Nowych Technologii" powstanie nowy tytuł „Czas Informacji". Redakcja pisma zapowiada: Dziedziny, którymi będziemy się zajmować szczegółowo precyzuje podtytuł: „Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce". Chcielibyśmy, aby kwartalnik zawierał zarówno artykuły o charakterze ogólnym, stanowiące omówienie istotnych problemów prawnych czy technologicznych związanych z nowymi regulacjami czy standardami obowiązującymi w relacjach z administracją, jak i teksty pokazujące ciekawe praktyki i sposoby rozwiązywania konkretnych problemów[1]. Nad kształtem merytorycznym czuwać będzie Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne, poza tym na stronie czasopisma umieszczono listę współpracujących autorów.

Kwartalnik kierowany jest zarówno do grona dostawców rozwiązań teleinformatycznych, jak i ich odbiorców, przedstawicieli kancelarii prawnych i uczelni wyższych szczególnie z wydziałów prawa, ale i pracowników mediów czy urzędników odpowiedzialnych za informatyzację.

W czasopiśmie zaplanowano działy: publikacji naukowych recenzowanych przez Radę Naukową i publikacji o charakterze popularyzatorskim (komentarze, publicystyka, krytyka etc.). Teksty ukazywać się będą w trzech blokach tematycznych: prawo nowych technologii, elektroniczna administracja i ochrona danych. W planie są też felietony Edwina Bendyka, przegląd najnowszych wydawnictw prawnych w kontekście nowych technologii i przegląd orzecznictwa w zakresie Prawa zamówień publicznych, informatyki i teleinformatyki. Obecnie dostępny jest wstępny plan pierwszego numeru w 2010 r., z którego można wnioskować o spektrum zainteresowań autorów. Tytuł dostępny będzie jedynie poprzez prenumeratę.

opracowała Joanna Broniarczyk

Przypis

[1] O CZASOPIŚMIE W: Czas informacji. Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce. [on-line]. [Dostęp 2 lutego 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.czasinformacji.pl/o_czasopismie.php.

 Początek stronySpołeczeństwo w „Czasie Informacji” / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2010 (110) luty. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/110/a.php?czas_informacji. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187