Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 6/2009(106) sierpień/wrzesień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Wiesława Budrowska
Dagmara Sawicka

Korekta:
Beata Antczak-Sabala
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych

Felieton wstępny

Artykuły

Lucyna Kurowska-Trudzik
     Biblioteki pedagogiczne jako centra informacji edukacyjnej
Wiesława Budrowska
     Działania edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych
Aldona Zawałkiewicz
     Bibliograficzne bazy danych bibliotek pedagogicznych
Bożena Boryczka
     Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP – próba podsumowania
Wiesława Jędrzejewska
     Digitalizacja w bibliotekach pedagogicznych

Badania, teorie, wizje

Anna Biernacka-Bryk
     Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej
Barbara Szczepańska
     Raport o prawie własności intelektualnej cz. 2

Sprawozdania

Anna Szeląg
     To, co odróżnia nas od innych – Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji – podsumowanie dotychczasowej działalności
Justyn Reterski
     Spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej z reprezentantami europejskich bibliotek narodowych
Marta Sadowska-Hinc, Grażyna Komorowska
     PolBiT– Szkolenia użytkowników w bibliotekach akademickich

Komunikaty

Grażyna Stoma
     Pierwsza biblioteka pedagogiczna z certyfikatem jakości
Wiesława Jędrzejewska
     Linki edukacyjne jako ogólnopolskie przedsięwzięcie bibliotek pedagogicznych
Olga Topolewska
     Serwis informacyjny dla bibliotek szkolnych


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych. - : http://www.ebib.info/2010/106/index.php. - ISSN 1507-7187