ebib 
Nr 6/2009 (106), Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych. Komunikat
 poprzedni artykuł   

 


Olga Topolewska
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Biblioteka Pedagogiczna

Serwis informacyjny dla bibliotek szkolnych
Informacje wstępne

BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/[1] został uruchomiony w lutym 2008 r. i jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu białostockiego oraz w rejonach oddziaływania filii Biblioteki Pedagogicznej CEN - w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Sokółce i Siemiatyczach.

Głównym celem portalu jest promocja pracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, integracja środowiska zawodowego, popularyzacja dorobku bibliotek, tworzenie podręcznego warsztatu informacyjnego wspomagającego pracę nauczycieli bibliotekarzy, wymiana doświadczeń zawodowych oraz bieżąca informacja o ważnych wydarzeniach lokalnych i krajowych, związanych z działaniem bibliotek szkolnych.

Budowa serwisu

Strona główna zawiera Aktualności dotyczące:

 • wydarzeń kulturalnych, oświatowych i społecznych, które mogą wspomóc pracę bibliotek szkolnych,
 • ciekawych inicjatyw podejmowanych przez biblioteki szkolne,
 • ogłoszeń o konkursach, programach i projektach skierowanych do uczniów poszczególnych szkół,
 • nowości wydawniczych.


Rys. 1. BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia - strona główna
Źródło: opracowanie własne
.

Z lewego menu przechodzimy do działów: Nauczyciel bibliotekarz, Wymiana doświadczeń, Z życia bibliotek.

Dział Nauczyciel bibliotekarz zawiera:

 • akty prawne, dokumenty programowe i normy określające pracę nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,
 • materiały wspomagające awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy,
 • informacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
 • wykaz adresów polskich organizacji bibliotekarskich.

W dziale Wymiana doświadczeń znajdziemy m.in. dwa interesujące poddziały:

Organizacja biblioteki, gdzie są materiały dotyczące:

 • aktów prawnych, dokumentów programowych i norm określających pracę bibliotek szkolnych,
 • komputeryzacji bibliotek szkolnych,
 • warsztatu informacyjnego bibliotek szkolnych,
 • innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem bibliotek szkolnych, tj. finansów, rozwiązań organizacyjnych, promocji i marketingu, wyposażenia pracowni;

oraz

Praca z czytelnikiem - miejsce wymiany doświadczeń w zakresie działalności pedagogicznej biblioteki szkolnej, zawierające:

 • przykłady ciekawych metod i form pracy z czytelnikiem,
 • scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej, wystaw, imprez czytelniczych, inscenizacji,
 • propozycje konkursów, testów, quizów.

Dział Z życia bibliotek zawiera:

 • informacje o aktualnych ciekawych wydarzeniach w poszczególnych bibliotekach szkolnych,
 • charakterystyki wybranych bibliotek szkolnych,
 • publikacje bibliotekarzy szkolnych.

Prawe menu kieruje nas do działów: Rekomendowane, Rozmaitości, Polecamy WWW.

W dziale Rekomendowane zamieszczane są:

 • informacje o gromadzonych zbiorach, autorach, seriach wydawniczych, rankingach czytelniczych,
 • recenzje,
 • linki do stron internetowych z materiałami edukacyjnymi.

Dział Rozmaitości prezentuje:

 • kalendarium roku szkolnego,
 • najważniejsze rocznice i uroczystości szkolne,
 • adresy sklepów i hurtowni z wyposażeniem bibliotek.

Polecamy WWW jest zbiorem linków do ciekawych i przydatnych stron internetowych.

Uwagi końcowe

BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia nieustannie się rozwija, powstają działy, zamieszczane są nowe materiały. Do prac redakcyjnych włączają się kolejne osoby, które dzięki systemowi CMS "Drupal" mogą współpracować on-line.Przypisy

[1] Odesłanie do strony internetowej przedstawia wersję aktualną w dn. 29.08.2009 r.

 Początek stronySerwis informacyjny dla bibliotek szkolnych / Olga Topolewska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/106/a.php?topolewska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187