ebib 
Nr 6/2009 (106), Informacja i edukacja w bibliotekach pedagogicznych. Felieton
  następny artykuł   

 


Wiesława Budrowska
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Dagmara Sawicka
EBIB

Felieton wstępny
Biblioteki pedagogiczne w Polsce istnieją od ponad osiemdziesięciu lat. Powstały w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a ich celem była pomoc nauczycielom w dokształcaniu się i doskonaleniu zawodowym. Obecnie sieć bibliotek pedagogicznych liczy ponad 350 placówek prowadzonych przez jednostki samorządów terytorialnych. Mimo iż są to instytucje publiczne, korzystają z nich przede wszystkim nauczyciele, studenci kierunków pedagogicznych, słuchacze placówek kształcenia nauczycieli oraz uczniowie przygotowujący się do matury. W odpowiedzi na zapotrzebowanie swoich użytkowników gromadzą specjalistyczne zbiory, ściśle dostosowane do ich potrzeb, wspierają biblioteki szkolne oraz nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, inspirują i promują edukację czytelniczą i medialną.

Chcąc nadążyć za szybkim rozwojem nauki i nowych technologii oraz sprostać wymaganiom społeczeństwa informacyjnego, biblioteki pedagogiczne dążą do tego, aby stać się centrami informacji i edukacji.

Materiały zamieszczone w bieżącym numerze przedstawiają obecną kondycję bibliotek pedagogicznych oraz działania prowadzone w tych placówkach. Bibliotekarze dzielą się swoimi doświadczeniami w tworzeniu bibliograficznych baz danych, wprowadzaniu nowych form pracy z czytelnikiem, szkoleniach on-line, próbach digitalizacji zbiorów. Prezentują inicjatywy, które wspierają pracę bibliotekarzy z bibliotek szkolnych. Podkreślają znaczenie współpracy bibliotek pedagogicznych, które połączyły m.in. takie inicjatywy, jak serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, linki edukacyjne czy powstanie tegoż numeru EBIB-u.

Mamy nadzieję, że po lekturze bieżącego numeru Biuletynu biblioteki pedagogiczne staną się Państwu bliższe i wreszcie przestaną być mylone z bibliotekami instytutów pedagogiki.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy bibliotekarzy do podjęcia współpracy z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

Wiesława Budrowska
Dagmara Sawicka

 Początek stronyFelieton wstępny / Wiesława Budrowska, Dagmara Sawicka// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 6/2009 (106) sierpień/wrzesień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/106/a.php?felieton106. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187