Biuletyn
Powrót do strony 
głównej
nr 5/2008(96) czerwiec/lipiec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Dagmara Sawicka
Zuzanna Helis

Korekta:
Katarzyna Kozak
Iwona Sójkowska
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

redakcja.ebib@gmail.com


Wydawcy a biblioteki - problemy

Felieton wstępny

Nature Publishing Group: produkty i usługi rozwijające się na potrzeby rynku - artykuł sponsorowany

Artykuły

Peter Suber
     Równe prawa dla autorów i wydawców
Marek Piotr Urbański
     E-book, e-papier czy książka tradycyjna?

Badania, Teorie, Opinie

Łukasz Dubkowicz
     Wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Wolnego Uniwersytetu w Berlinie
Beata Śliwińska
     Etyka w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji naukowej – wyniki i analiza badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Recenzja

Sebastian D. Kotuła
     Sam Williams, W obronie wolności. Krucjata hakera na rzecz wolnego oprogramowania, Gliwice: Helion, 2003

Sprawozdania

Izabela Milewska-Warta
     Sprawozdanie ze spotkania Klubu Użytkowników Promaxa
Anna Łozowska
     Spotkanie Bibliotek Uczelni Technicznych POLBIT
Tomasz Majdosz
     9 maja 2008 r. Noc Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Komunikaty

Anna Wołodko, Bożena Bednarek-Michalska
     BIBWEB – kurs e-learningowy dla bibliotekarzy
Gabriela Matyjaszczyk
     Biblioteca de Humanidades w Barcelonie

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 27


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2008 (96) czerwiec/lipiec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Wydawcy a biblioteki - problemy. - : http://www.ebib.info/2010/96/index.php. - ISSN 1507-7187