ebib 
Nr 5/2008 (96), Wydawcy a biblioteki - problemy. Artykuł sponsorowany - Nature
 poprzedni artykuł następny artykuł   

 


Nature Publishing Group: produkty i usługi rozwijające się na potrzeby rynku - artykuł sponsorowany


Nature Publishing Group (NPG) jest wydawcą, którego rozwój można śledzić z zafascynowaniem, obserwując jak ewoluuje wraz ze zmieniającymi się wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników, w szczególności w zakresie dostępu on-line. NPG ciągle wychodzi naprzeciw nowym trendom rynkowym i możliwościom poprzez sięganie po nowe tematy oraz wprowadzanie produktów i usług wykorzystujących funkcjonalność Web 2.0.

Publikacja sztandarowego tytułu "Nature" wydawnictwa NPG rozpoczęła się w 1869 r. i czasopismo to do dziś pozostaje jednym z najbardziej uznawanych na świecie tygodników naukowych. "Nature" zawiera informacje ze wszystkich dziedzin nauki, podczas gdy NPG jest najbardziej znane ze swoich tytułów z dziedziny biologii, w tym "Nature Neuroscience", "Nature Cell Biology" oraz innych tytułów z tej serii. W ciągu ostatnich sześciu lat NPG z powodzeniem rozwijało się w kierunku nauk fizycznych i medycyny klinicznej.

"Nature Materials" (http://www.nature.com/naturematerials), pierwsze czasopismo NPG poświęcone wyłącznie naukom fizycznym, ukazało się po raz pierwszy w 2002 r. i zgromadziło nowatorskie badania z zakresu nauki o materiałach i technologii. Czasopismo to zdobyło pozycję najczęściej cytowanego tytułu w dziedzinie nauki o materiałach oraz pokrewnych nauk fizycznych ze wskaźnikiem cytowań impact factor wynoszącym 19.194 w 2006 r. (Journal Citation Report, Thomson, 2007).

Czasopismo "Nature Chemical Biology" (http://www.nature.com/naturechemicalbiology) było pierwszym krokiem NPG w kierunku chemii. Wiele artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie jest pisanych zarówno przez chemików, jak i naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi. Ukazujące się od czerwca 2005 r. "Nature Chemical Biology" stało się czasopismem opisującym główne badania naukowe z pogranicza chemii i biologii. Potwierdził to opublikowany po raz pierwszy w 2007 r. wskaźnik impact factor czasopisma, który wyniósł 12.409 (Journal Citation Report, Thomson, 2007) i tym samym umieścił "Nature Chemical Biology" na pierwszym miejscu jako główne czasopismo pokrewnych nauk chemicznych.

Mający się ukazać w kwietniu 2009 r. "Nature Chemistry" (http://www.nature.com/naturechemistry) będzie miesięcznikiem publikującym wysokiej jakości prace naukowe opisujące najważniejsze i najbardziej zaawansowane badania z zakresu chemii. Dyrektor wydawniczy NPG David Swinbanks mówi: Jest to dobra chwila na wydanie "Nature Chemistry". W ciągu ostatnich kilku lat NPG znacząco wzmocniło swoją pozycję z zakresu chemii, nie tylko w czasopismach ukazujących się drukiem, ale również w Internecie poprzez popularny blog Sceptical Chymist prowadzony przez redaktorów NPG z dziedziny chemii, podcasty na tematy związane z chemią oraz dział chemiczny na stronie nature.com. Ostatnio szybko rozbudowana baza danych NatureJobs regularnie prezentuje ponad 300 ofert pracy dla chemików.

NPG ma na swoim koncie osiągnięcia w publikowaniu czasopism z dziedziny nauk fizycznych o szerokim zakresie informacji. "Nature Physics" (http://www.nature.com/naturephysics), czasopismo wydane po raz pierwszy w październiku 2005 r., obejmujące całość wiedzy z zakresu fizyki, od razu znalazło się w czołówce czasopism (w swojej dziedzinie) z pierwszym wskaźnikiem impact factor wynoszącym 12.040 w 2006 r. (Journal Citation Report, Thomson, 2007). Tytuły zajmujące się bardziej wyspecjalizowanymi oraz nowo powstającymi dziedzinami również zostały dobrze przyjęte przez społeczność badaczy. Czasopismo "Nature Nanotechnology" (http://www.nature.com/naturenanotechnology), zajmujące się nanonauką i nanotechnologią, które po raz pierwszy ukazało się w 2006 r. otrzyma swój pierwszy wskaźnik cytowań w tym roku. W styczniu 2007 r. opublikowano pierwsze wydanie "Nature Photonics" (http://www.nature.com/naturephotonics), czasopismo badawcze dotyczące wytwarzania i wykrywania światła oraz manipulowania nim. W 2008 r. NPG wydało "Nature Geoscience" (http://www.nature.com/ngeo/index.html), które jest najnowszym czasopismem z zakresu nauk fizycznych i odnosi się do kluczowych obszarów badań w naukach o Ziemi i zagadnieniach pokrewnych.

W ostatnim czasie zwiększyła się oferta czasopism dotyczących medycyny klinicznej. Pierwsze cztery czasopisma "Nature Clinical Practice" ukazały się w listopadzie 2004 r., a następne cztery w listopadzie 2005 r. Czasopisma "Nature Clinical Practice" (http://www.nature.com/clinicalpractice) dostarczają aktualnych i wiarygodnych interpretacji głównych badań, przekładając najnowsze odkrycia na praktykę kliniczną. Publikowane są tam artykuły redakcyjne, opinie, przeglądy najnowszej literatury, komentarze dotyczące zastosowania najnowszych badań w praktycznej opiece nad pacjentem, szczegółowe recenzje i dogłębne analizy przypadku. W 2008 r., w odpowiedzi na prośby społeczności kardiologii klinicznej, do czasopisma "Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine" została dodana sekcja "Badania kliniczne".

NPG kontynuuje umacnianie swojej oferty w zakresie medycyny klinicznej, współpracując z głównymi stowarzyszeniami i organizacjami akademickimi. W styczniu 2008 r. wydawnictwo NPG rozpoczęło publikację czasopism "Obesity" i "Mucosal Immunology". Ogłosiło również, że w styczniu 2009 r. rozpocznie publikację czasopisma "American Journal of Gastroenterology", oficjalnej publikacji American College of Gastroenterology i głównego czasopisma klinicznego z zakresu gastroenterologii. NPG zapowiedziało również nowe tytuły z dziedziny medycyny klinicznej, które w 2009 r. będą publikowane wspólnie z innymi wydawnictwami z rejonu Azji i Pacyfiku: "Acta Pharmacologica Sinica", "Journal of Antibiotics", "Hypertension Research" i "Asian Journal of Andrology". Czasopisma te dołączą do grona solidnych tytułów publikowanych przez NPG lub we współpracy z NPG.

Rozumiejąc potrzeby klientów pragnących mieć niezawodny dostęp do zasobów ze swojego komputera, wydawnictwo NPG znacząco zainwestowało w zasoby internetowe. Obecnie strona nature.com jest odwiedzana przez prawie 12 milionów osób miesięcznie, przy czym ponad milion osób to zarejestrowani użytkownicy, i jest bramą dostępu do publikacji i usług NPG. Strona internetowa umożliwia dostęp do wszystkich publikacji wydawnictwa NPG, w tym jego sztandarowego tygodnika "Nature" i czasopism: "Nature Research", "Nature Reviews", i serii "Nature Clinical Practice" oraz czasopism akademickich, w tym publikacji należących do stowarzyszeń. Narzędzia dostępu do sieci (gateways) oraz bazy danych zawierają raporty z serii Nature Reports. Poprzez stronę nature.com użytkownicy mogą również mieć dostęp do wiadomości i artykułów w ramach Nature News, a poprzez stronę Naturejobs uzyskać informacje o zawodach i rekrutacji w sektorze naukowym. Licencje instytucjonalne zapewniają ciągły dostęp do zasobów instytucjom.

NPG również chętnie korzysta z potencjału nowych technologii i usług w celu promowania komunikacji naukowej i od 2004 r. pracuje nad nowymi inicjatywami wydawniczymi, które korzystają z serwisów Web 2.0. Dyrektor wydawniczy nature.com, Timo Hannay, wyjaśnia: Próbujemy zidentyfikować sposoby za pomocą, których naukowcy mogliby używać strony internetowej jako środowiska do współpracy.

W 2004 r. NPG, zainspirowana towarzyską stroną umożliwiającą tworzenie zakładek del.icio.us, Connotea, uruchomiło stronę internetową Connotea, umożliwiającą stosowanie znaczników dokumentów (tagów) i tworzenie zakładek. Strona jest otwarta dla każdego, ale dostosowana do potrzeb społeczności akademickiej. Connotea jest kompatybilna z oprogramowaniem do zarządzania referencjami i może automatycznie ściągać informacje bibliograficzne z wielu naukowych czasopism i stron internetowych.

Aby pomagać użytkownikom we współpracy, NPG utworzyło usługę Scintilla, która zbiera dane z punktów sprzedaży prasy, blogów naukowych, czasopism i baz danych. Użytkownicy mogą dostosować to, co widzą za pomocą funkcji zapamiętywania wyszukań lub wybierając odpowiednie źródło informacji.

Nature Network, czyli stworzona przez NPG społeczność sieciowa, pozwala na łączenie się naukowców na szczeblu globalnym i lokalnym. Nature Network udostępnia użytkownikom profile, grupy i fora dyskusyjne oraz blogi, listy wydarzeń i artykuły informacyjne. Umożliwia ona również przeglądanie ofert pracy z serwisu Naturejobs. Nature Network, posiada obecnie dwa ośrodki w Londynie i Bostonie, a w 2008 r. planuje otwarcie kolejnych ośrodków.

W 2007 r. NPG udostępniło Nature Precedings, bezpłatną usługę umożliwiającą naukowcom dzielenie się wstępnymi odkryciami z zakresu biomedycyny, chemii i nauk o Ziemi. Nature Precedings akceptuje niepublikowane rękopisy, raporty, artykuły techniczne, wnioski uzupełniające, plakaty i prezentacje. Przedstawiane dokumenty nie podlegają recenzji innych użytkowników, ale są weryfikowane przez profesjonalnych kuratorów NPG, którzy sprawdzają, czy nie są to artykuły pseudonaukowe. Nature Precedings zawiera specjalne usługi dla użytkowników, takie jak tworzenie zakładek, głosowanie i komentarze.

Sukces cotygodniowego Nature Podcast doprowadził NPG do zbudowania własnego studia podcastów. Nature.com prowadzi również kilka blogów NPG i skupionych na danym kraju portali takich jak: Nature China i Nature India.

Timo Hannay mówi: Naszym celem jako wydawcy jest umożliwienie komunikacji naukowej i medycznej. Jeżeli nie bylibyśmy w stanie pomóc naukowcom w wykorzystaniu Internetu - najpotężniejszego medium komunikacyjnego - nie wykonywalibyśmy naszej pracy.

NPG chce kontynuować rozwój swoich produktów i usług, aby spełniać potrzeby swoich użytkowników i dostosowywać swoją ofertę do najnowszych rozwiązań technologicznych. NPG zamierza połączyć rozwój innowacji i ofert z ciągłymi ulepszeniami obecnie istniejących produktów.

Aby otrzymywać informacje na bieżąco, prosimy zapisać się do naszej usługi powiadomień dla bibliotekarzy (http://www.nature.com/libraries/library_relations). Prosimy sprawdzić usługę Launch Pad na stronie nature.com (http://www.nature.com/launchpad/), aby uzyskać informacje o najnowszych produktach i usługach NPG, w tym: Nature Precedings, Nature Network i Connotea.

Więcej informacji o czasopismach i produktach wydawnictwa Nature Publishing Group można znaleźć w katalogu internetowym: http://www.nature.com/catalog/ lub uzyskać bezpośrednio od Michała Sarneckiego (m.sarnecki@nature.com), który jest odpowiedzialny za rozwój licencji instytucjonalnych na rynku polskim.

 Początek stronyNature Publishing Group: produkty i usługi rozwijające się na potrzeby rynku - artykuł sponsorowany / // W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 5/2008 (96) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2010. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/96/a.php?nature. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187