Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 10/2006(80) listopad

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Marzena Marcinek
Dorota Lipinska

Korekta:
Sylwia Wolek-Biernat
Izabella Milewska-Warta
Beata Antczak-Sabala
Katarzyna Kozak

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Aleksander Radwanski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówKreowanie nowego modelu bibliotekarza

Felieton wstepny czyli droga na skróty

Nowosci w systemie PROLIB M21

Artykuły

Beata Kowalska, Dawid Kotlarek
     Bibliotekarz a stereotypy
Renata Augustyn, Michał Fijał
     Między wizerunkiem a stereotypem
Anna Konieczko
     Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki
Marek Nahotko
     Bibliotekarze cyfrowi w środowisku cyfrowej nauki, biblioteki i cyfrowych publikacji
Beata Kurek
     Bibliotekarz idealny
Emilia Lepkowska, Grzegorz Kostecki
     Komunikacja interpersonalna a wizerunek bibliotekarza w nowoczesnej bibliotece
Anna Wałek, Marta Zajączkowska, Urban Bednarczuk
     Wizja a rzeczywistość - biblioteki i bibliotekarze w oczach studentów

Badania, teorie, wizje

Joanna Kamińska, Beata Żołędowska
     Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece
Sebastian Dawid Kotuła
     Książka w wieku XXI?

Recenzje

Małgorzata Góralska
     Superman potrzebny od zaraz... czyli o tym, kto może zostać Bibliotekarzem

Sprawozdania

Jadwiga Wielgut-Walczak
     Stanisław Rodziński w Galerii Jednej Książki
Magdalena Zawadzka
     Warsztaty INFOBROKER ? INFORMACJE Z SIECI. Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2006 (80) listopad. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Kreowanie nowego modelu bibliotekarza. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/index.php. - ISSN 1507-7187