EBIB Nr 10/2006 (80), Kreowanie nowego modelu bibliotekarza. Felieton Nastpny artyku  

 


Marzena Marcinek
Dorota Lipińska
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Felieton wstępny czyli droga na skróty


Stereotyp jest swoistym chodzeniem na skróty. Dzięki uproszczonym informacjom łatwo możemy poddać ocenie coś lub kogoś. Choć się do tego nie przyznajemy lubimy stereotypy, bo są proste, jasne i w jakiś sposób zwalniają nas z myślenia. Jednak te uproszczenia często naznaczone są błędem i mijają się z prawdą. Czy tak jest również w przypadku opinii o bibliotekarzach?

Jak wynika z wypowiedzi autorów, funkcjonujący w świadomości społecznej stereotyp bibliotekarza jest krzywdzący dla większości osób uprawiających ten zawód. Z drugiej strony warto się do stereotypu odnieść z dystansem i bez zbytniego oburzenia, skupiając się raczej na takim kształtowaniu naszych zawodowych postaw, by ów mit nie przeszkadzał nam w codziennej pracy. Dlatego nasi autorzy, nawet jeśli wskazują błędy bibliotekarzy, którzy nieraz przyczyniają się do utrwalenia stereotypu, koncentrują się raczej na promowaniu nowego wizerunku wykształconego, kompetentnego, niezbędnego i uśmiechniętego bibliotekarza.

Wybrane do publikacji artykuły przedstawiają doświadczenia i opinie bibliotekarzy z bibliotek publicznych i akademickich oraz pracowników naukowych i studentów na temat zawodu bibliotekarza i jego roli w przyszłości.

Teksty prezentowane w dziale Badania, teorie, wizje na ogół nie wiążą się z tematem numeru. Tym razem chcemy jednak zwrócić Państwa uwagę na zamieszczony tam artykuł pt. Zarządzanie pracownikami wiedzy w bibliotece. Jego autorki piszą o konieczności nowego spojrzenia na zawód bibliotekarza oraz definiują cechy bibliotekarzy - pracowników wiedzy. Właściwe zarządzanie takimi pracownikami stanowić może nie lada wyzwanie dla dyrektorów bibliotek.

Na koniec coś lżejszego, czyli recenzja filmu, który "w pewnym sensie sam w sobie jest doskonałym remedium na przytłaczający kanon przekonań o beznadziejności pracy w bibliotece i samych bibliotekarzy".

Stereotypy bowiem zmieniają nasze życie, ale i my możemy próbować zmieniać niekorzystny stereotyp. Jak pisze jedna z autorek: wiele zależy od nas samych. Mamy nadzieję, że lektura prezentowanych tekstów skłoni Państwa do refleksji nad percepcją bibliotekarzy w społeczeństwie oraz do podzielenia się swoimi pozytywnymi przemyśleniami na Forum EBIB.

Redaktorzy prowadzący numeru:
Marzena Marcinek
Dorota Lipińska

 Początek stronyFelieton wstępny czyli droga na skróty / Marzena Marcinek, Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2006 (80) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/80/felieton80.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187