EBIB Nr 10/2006 (80), Kreowanie nowego modelu bibliotekarza. Sprawozdanie Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Jadwiga Wielgut-Walczak
Biblioteka Główna
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Stanisław Rodziński w Galerii Jednej Książki


Galeria Jednej Książki, funkcjonująca w Bibliotece Głównej krakowskiej ASP, zainaugurowała drugi rok swojej działalności wystawą: Stanisław Rodziński. Mój Szkicownik. Nazwisko znanego malarza, wieloletniego profesora i byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, przyciągnęło dużo większą niż zazwyczaj liczbę gości. Były wśród nich najwyższe władze Akademii z Magnificencją Rektorem prof. Janem Pamułą na czele, liczne grono profesorów i studentów oraz osób stale już odwiedzających naszą Galerię.

Obecna wystawa miała na celu zaprezentowanie najnowszej, trzeciej z kolei, książki Stanisława Rodzińskiego, zatytułowanej Mój szkicownik, wydanej w roku ubiegłym przez lubelskie Gaudium, gromadzącej krytyczne teksty autora o sztuce, eseje i wspomnienia, ilustrowanej kartkami z prowadzonego od wielu lat szkicownika. Ciesząc się z faktu przyjęcia przez Profesora Rodzińskiego zaproszenia do urządzenia wystawy w Galerii Jednej Książki, liczyliśmy po cichu, że uda nam się pokazać także fragment oryginalnego szkicownika artysty. Pan Profesor zrobił nam prawdziwą niespodziankę, przynosząc na wystawę aż trzy grube zeszyty swoich szkicowników z lat 80. i 90. Zachęcając do skorzystania z rzadkiej okazji przyjrzenia się tak osobistym dokumentom, jakimi są karty szkicowników Stanisława Rodzińskiego, pozwolę sobie w tym miejscu przywołać słowa samego artysty ze wstępu ze wstępu do jego książki.

"Byłem uczniem szkoły podstawowej, kiedy po wojnie otworzono w Krakowie przy ulicy Floriańskiej Oddział Muzeum Narodowego w domu, w którym przez lata mieszkał Jan Matejko.
Pamiętam, jak z rodzicami i starszym bratem zwiedzaliśmy kolejne salki ekspozycyjne, a mówiąc prościej, kolejne pokoje i salony oraz domową pracownię malarza. Wśród wielu sprzętów, fotografii i obrazów moją uwagę przyciągnął rysunkowy szkic do Bitwy pod Grunwaldem. Rysunek był nieduży, przedstawiał prawie nieczytelny tłum walczących. Dostrzegłem na rysunku strzałki narysowane ołówkiem, skierowane w niektóre punkty tłumu. Drobnym pismem podpisano tam poszczególne postaci i grupy walczących. Nieopodal była ustawiona barwna fotografia obrazu.
Upłynęły lata, a właśnie ten rysunek będący dokumentem rodzenia się wizji malarza zapamiętałem jako coś szczególnie cennego w moim poznawaniu świata.
Dopiero wiele, wiele lat później poznałem istotę i sens szkicu oraz szkicownika w pracy malarza.
Szkic ma charakter przygotowawczy, często jest emocjonalnym zapisem tego, co zobaczone lub przeżyte.
Szkicownik wzbogacony o notatki, wklejane wycinki z gazet, nieraz fotografie, jest także pamiętnikiem malarza, dokumentem metod pracy, rodzaju wyobraźni, rodzącego się zamysłu, a także faktów".

Próbując zmierzyć się z naturalnymi ograniczeniami, jakie zwykle napotykamy przy eksponowaniu książki, odwracamy codziennie - za zgodą autora - po jednej karcie każdego ze szkicowników. Dajemy w ten sposób szansę naszym częstym gościom (a i sobie samym także) zobaczenia większej ilości materiałów. Ponad kartami szkicowników-zeszytów eksponowanymi w gablotce, ponad luźnymi kartami-szkicami wystawa pokazuje także obraz Stanisława Rodzińskiego Śmierć malarza - Homage á Van Gogh VII.

Autorem projektu ekspozycji jest Janusz Antos z Biblioteki Głównej ASP, kurator Galerii Jednej Książki. Wystawie towarzyszy niewielki folder, druk bibliofilski, złożony i wydrukowany dla nas w 75 egzemplarzach przez zaprzyjaźnioną Pracownię Projektowania Książki i Typografii Wydziału Grafiki ASP. Plakat zaprojektował Kuba Sowiński z Wydziału Grafiki. Fotografie wykonali: Marcin Limanowski z Wydziału Form Przemysłowych i Sławomir Sobczyk z Biblioteki Głównej.

Wystawę można oglądać do końca listopada w godzinach funkcjonowania czytelni Biblioteki Głównej ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 (www.bg.asp.krakow.pl).

       

       

O autorce:

Jadwiga Wielgut-Walczak
Dyrektor Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Prowadzi Galerię Jednej Książki w Bibliotece ASP.

 Początek stronyStanisław Rodziński w Galerii Jednej Książki / Jadwiga Wielgut-Walczak// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2006 (80) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/80/wielgut_walczak.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187