EBIB Nr 10/2006 (80), Kreowanie nowego modelu bibliotekarza. Sprawozdanie Poprzedni artyku  

 


Magdalena Zawadzka
Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie

Warsztaty INFOBROKER ? INFORMACJE Z SIECI
Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji


W dniach 17-18 października 2006 roku w Warszawie Centrum Promocji Informatyki zorganizowało warsztaty poświęcone tematyce infobrokerskiej i omówieniu narzędzi wykorzystywanych w pracy brokera informacji. Wśród uczestników spotkania dominowali bibliotekarze, głównie pracownicy ośrodków informacji naukowej oraz osoby na co dzień pracujące w środowisku informacyjnym. Warsztaty składały się z dwóch modułów: pierwszy moduł teoretyczny zawierał cztery referaty, moduł ćwiczeniowy zaś składał się z dwóch wykładów połączonych z elementami ćwiczeń.

Część teoretyczną otworzył wykład doktora Zdzisława Szkutnika pt. Infobroker jako profesja - standardy zawodowe i etyczne, wprowadzający w tematykę infobrokeringu i charakteryzujący nową profesję - brokera informacji. Referent przedstawił obszary działalności infobrokera (na przykładzie poznańskiej firmy Press-Service Monitoring Mediów http://www.press-service.com.pl), scharakteryzował także kilka firm infobrokerskich działających w Polsce. Zwrócił uwagę na fakt, iż profesja brokera wywodzi się z zawodu bibliotekarza, jednakże broker informacji posiada szersze kompetencje niż bibliotekarz, gdyż w swojej pracy korzysta z większej liczby źródeł informacji, często wydawałoby się dość nietypowych jak np. blogi, grupy i listy dyskusyjne. Sporo miejsca poświęcił także etyce infobrokera: na razie nie powstał odrębny kodeks etyczny dla tej grupy zawodowej. Jednak większość firm powołuje się na kodeks etyki infobrokerskiej stworzony przez amerykańską organizację The Association of Independent Information Professionals (AIIP - Stowarzyszenie Niezależnych Specjalistów Informacji). Kodeks jest dostępny na stronie organizacji http://www.aiip.org/AboutAIIP/aiipethics.html.

Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem firmy brokerskiej i świadczeniem usług brokerskich przedstawił Piotr Waglowski w referacie Prawne aspekty działalności infobrokera. Autor referatu zaprezentował problem dostarczania informacji poufnej w oparciu o polskie prawodawstwo oraz kwestie tajemnicy zawodowej infobrokerów. Przedstawił także krótki wykaz aktów prawnych, które dotyczą świadczenia usług infobrokerskich, z dużym naciskiem na prawo własności intelektualnej oraz prawo autorskie. Konkluzją tego wykładu było stwierdzenie, że wykonywanie zawodu infobrokera nie należy do łatwych, gdyż potrzeba dość dobrej orientacji w przepisach prawnych już na etapie przyjęcia zlecenia od klienta. Więcej informacji na temat prawa i Internetu - na stronie http://www.vagla.pl.

Kolejny wykład pt. Infobroker w nowoczesnej organizacji wygłosił dr Tadeusz Wojewódzki, ukazując, jak dużą rolę w każdej nowoczesnej organizacji spełnia informacja i sprawne nią zarządzanie. Podkreślił wielką rolę infobrokera - już nie jako "wolnego strzelca" - tylko specjalisty, który stara się kontrolować działania w firmie związane z pozyskiwaniem oraz dzieleniem się wiedzą. Istotnym zadaniem infobrokera jest także stworzenie odpowiedniego systemu przystosowanego do dzielenia się wiedzą w organizacji. Referent wysunął stwierdzenie, że o nowoczesności każdej organizacji decyduje w obecnych czasach istotna obecność wiedzy pertynentnej (http://www.infobrokerstwo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=62).

Część teoretyczną warsztatów zamknął wykład dr. Henryka Hollendra - Nowoczesny bibliotekarz brokerem informacji. Autor przedstawił krótką charakterystykę wizerunku infobrokera, który wyrażany jest przez szereg nazw, np.: freelance librarian, independent researcher, data dealer czy analityk Internetu lub specjalista informacji biznesowej, oraz postawił pytanie: kim jest, a raczej kim nie jest infobroker? Jak daleko zawód ten odbiega od zawodu bibliotekarza, pracownika OIN? Czy broker informacji to jeszcze bibliotekarz czy może już biznesmen, eksponujący nowy image przywołujący na myśl środowisko biznesowe? Jak się okazuje, zawód bibliotekarza i brokera informacji są zbliżone do siebie na wielu płaszczyznach, zwłaszcza że zawód brokera wywodzi się ze środowiska bibliotekarskiego. Autor poruszył także problem kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji. Czy programy studiów wyższych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej są wystarczające dla potrzeb infobrokeringu? Podsumowaniem referatu było stwierdzenie, że nie ma już jednolitego modelu bibliotekarza i jednolitych studiów. Najbardziej liczą się nowe kwalifikacje, a nie tylko wyuczony zawód.

Moduł ćwiczeniowy poprowadził Bogdan Miś. Moduł otworzył wykład pt. System usług Google jako model dostarczania informacji, w którym omówiono proces przygotowania wyszukiwania informacji, selekcji i wyboru odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych, wreszcie analizy wyników i sporządzenie podsumowania. Zwrócono szczególną uwagę na dobór odpowiedniej wyszukiwarki do potrzeb szukającego. Autor skupił się głównie na wyszukiwarce Google, prezentując wszystkie usługi specjalne Google'a http://www.google.com/intl/en/options/.

Oto kilka najważniejszych:

  • Blogger - http://www.blogger.com - obszerna wyszukiwarka blogów, czyli pamiętników internetowych.
  • Froogle - http://froogle.google.com - wyszukiwanie w sieci produktów wystawionych na sprzedaż.
  • Google Answers - http://answers.google.com - płatna usługa - za 2,50$ specjaliści Google'a odpowiedzą na dowolne zapytanie zadane po angielsku - bardzo przydatnym i bezpłatnym narzędziem jest tu baza odpowiedzi na pytania wcześniej zadane, opatrzona wyszukiwarką.
  • Google Catalogs - http://catalogs.google.com - wyszukiwarka katalogów różnych firm sprzedaży wysyłkowej.
  • Google Groups - http://groups.google.com - to wielka wyszukiwarka milionów grup dyskusyjnych.
  • Google Scholar - http://scholar.google.com - wyszukiwarka przeszukująca podręczniki akademickie, monografie, prace naukowe; identyfikująca artykuły, lokalizująca wersję elektroniczną danego dokumentu z podaniem bibliotek, które posiadają w swoich zbiorach fizyczną postać tego dokumentu. Google Scholar stanowi potężne źródło informacji ze środowiska naukowego.
  • Google Labs - http://labs.google.com - umożliwia dostęp do wersji beta najnowszych rozwiązań firmy Google z zakresu wyszukiwania informacji.

W drugim wykładzie tego modułu pt. Szukanie informacji w sieci - nie tylko Google, Bogdan Miś zaprezentował inne sposoby dotarcia do informacji w Internecie. Przedstawił kilka uwag na temat dobrych witryn internetowych, wskazał cechy, którymi powinna charakteryzować się wiarygodna witryna internetowa, by bez obaw móc jej zaufać, nie obawiając się o jakość informacji z niej pochodzących. Przedstawił także metody wyszukiwawcze w polskich wyszukiwarkach, takich jak: Netsprint http://www.netsprint.pl, Szukacz http://www.szukacz.pl, oraz w zagranicznych: Clusty http://clusty.com, MSN http://search.msn.com. Dużo miejsca poświęcił słownikom i encyklopediom internetowym z Wikipedią na czele http://www.wikipedia.org. Bardzo pomocnym narzędziem w pracy infobrokera są takie serwisy, jak: Del. icio. us http://del.icio.us umożliwiający wyszukiwanie informacji poprzez tworzone przez siebie słowa kluczowe, dodawanie adresów interesujących witryn internetowych itp., serwis CompletePlanet http://completeplanet.com indeksujący wyłącznie bazy danych (obecnie przeszukuje około 70 000 baz danych i specjalistycznych wyszukiwarek). Autor referatu zwrócił również uwagę na narzędzia pomocne w dotarciu do plików wideo oraz fotografii i grafiki, na przykład serwisy YouTube http://www.youtube.com, Ditto http://www.ditto.com oraz coraz bardziej popularny i rozrastający się w dużym tempie serwis firmy Google - Google video http://video.google.com.

Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat technik wyszukiwania informacji w sieci oraz przykłady rozwiązania niektórych zapytań. Okazuje się, że infobroker, chcąc wykonywać swój zawód profesjonalnie, musi na czas wykonywanego zlecenia "stać się" specjalistą w określonej dziedzinie, na bieżąco monitorować media i stale rozwijać swoje umiejętności, co jest podyktowane wymogami, jakie stawia przed nim Internet i jego zasoby. Każdego dnia pojawiają się w sieci nowsze, szybsze i lepsze narzędzia ułatwiające dotarcie do poszukiwanej informacji. Aby lepiej uzmysłowić charakterystykę pracy infobrokera, posłużę się przykładem zapytań, z jakimi zetknęli się w swojej pracy brokerzy ze Stanów Zjednoczonych - http://www.sikor.net/broker/tekst.php?id=31&%20kategoria=7.

O autorach:

Magdalena Zawadzka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; specjalizacja: informacja biznesowa). Obecnie pracuje w Bibliotece Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na stanowisku bibliotekarz-archiwista.

 Początek stronyWarsztaty INFOBROKER ? INFORMACJE Z SIECI / Magdalena Zawadzka// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2006 (80) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/80/zawadzka.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187