EBIB Nr 10/2006 (80), Kreowanie nowego modelu bibliotekarza. Artykuł sponsora Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Elżbieta Szczęsny
Magdalena Kurpiel
Max Elektronik S.A.

Nowości w systemie PROLIB M21


Nieustannie pracujemy nad rozwojem systemu PROLIB starając się zaimplementować nie tylko funkcjonalności realizujące różne specyficzne potrzeby, a będące wynikiem podpowiedzi naszych klientów, ale obserwując rozwój technologii na świecie, staramy się przenosić najlepsze, często pionierskie rozwiązania do naszego systemu, czasem my sami jesteśmy pionierami.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy realizowaliśmy kilkanaście projektów rozwojowych, których część zaowocowała nowymi modułami dostępnymi już w sprzedaży.


Biblioteki akademickie, zarówno uczelni państwowych, jak i niepublicznych, odnotowują wzrost liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Studenci różnych narodowości, mimo nieraz stosunkowo słabej znajomości języka polskiego, korzystają z biblioteki i jej elektronicznego katalogu. Dla nich utworzono moduł, który w założeniu miał być katalogiem z obsługą w języku obcym. Początkowo zamierzaliśmy przygotować jedynie wersje w najpopularniejszych językach angielskim, niemieckim i francuskim. Ponieważ jednak biblioteki deklarowały nam pomoc w tworzeniu kolejnych wersji językowych (ukraiński, litewski, hiszpański i in.) stworzyliśmy uniwersalne narzędzie, które pozwala bibliotekarzom, jeśli tylko posiadają odpowiednie kompetencje językowe, opracować dowolną wersję językową w dowolnym alfabecie. Aktualnie dostępna jest autoryzowana wersja angielska.

Więcej >>OPAC WWW Wersja Językowa

W wielu bibliotekach renesans przeżywają wypożyczalnie międzybiblioteczne, gdyż systemy informatyczne umożliwiają znaczne uproszczenie ich obsługi: prowadzenie rozliczeń finansowych, sporządzanie wykazów i zestawień statystycznych, korespondencję ze współpracującymi bibliotekami.

Więcej >>Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Absolutnym hitem ostatnich miesięcy w zakresie nowoczesnych technologii w bibliotekach są systemy zabezpieczeń i automatyzacji obiegu zbiorów działające w oparciu o fale radiowe, tzw. technologia RFID. Dzisiaj niewielu producentów systemów bibliotecznych posiada możliwość współpracy z tą technologią, a system PROLIB jest jednym z trzech dostępnych w Polsce, które taką możliwość oferują.

Więcej >>Obsługa urządzeń RFID (Radio Frequency Identification) w systemie PROLIB i obsługa protokołu SIP2 (Standard Interface Protocol)

Ze względu na sukcesywne informatyzowanie bibliotek publicznych i coraz częstsze korzystanie z bibliotecznego systemu informatycznego przez dzieci i młodzież, które mają problemy z obsługą typowego katalogu OPAC WWW, w fazie realizacji jest pionierski projekt interfejsu przeznaczonego dla tej kategorii użytkowników.

Więcej >>O module DZIECIOOPAC, interfejsie WWW dla dzieci do korzystania z elektronicznego katalogu bibliotecznego systemu PROLIB w następnym numerze EBIB-u

OPAC WWW - WERSJA JĘZYKOWA


Moduł OPACWWW został rozbudowany o możliwość definiowania i wyboru wersji językowej. W pełni zaimplementowano wersję angielską. Dzięki temu dotychczasowi użytkownicy modułu (np. studenci z zagranicy) mają możliwość swobodnego korzystania z OPACWWW w języku dla nich zrozumiałym. Wybór języka jest możliwy w oknie logowania do aplikacji, jak również w menu podstawowym modułu.


Okno logowania w wersji angielskiej

Lista obsługiwanych języków nie jest ograniczona, istnieje możliwość dodawania kolejnych wersji językowych. Funkcjonalność ta została udostępniona poprzez moduł Administrator języków OPACWWW, który posiada funkcjonalność dodawania kolejnych wersji językowych. Prace nad opracowaniem każdej wersji wymagają czasu, w związku z tym Administrator języków posiada możliwość aktywowania wersji językowej. Dopóki wersja nie zostanie uaktywniona, jest ona niedostępna dla czytelników.


Administrator języków

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


Moduł jest w pełni zintegrowany z modułami katalogowania i wypożyczalni. Umożliwia pełną obsługę w zakresie zamawiania, wypożyczania i zwrotów materiałów oraz kontroli obiegu dokumentów. Moduł umożliwia prowadzenie i obsługę rozliczeń finansowych, sporządzanie wykazów i zestawień statystycznych. Standardy - Moduł funkcjonuje w oparciu o standard ISO 10161-1:1997 Interlibrary Loan.

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RFID W SYSTEMIE PROLIB


Kilka słów wstępu o samej technologii...

Technologia RFID, wkraczając w progi bibliotek, usprawnia pracę bibliotekarzy, a dodatkowo umożliwia zastosowanie urządzeń, dzięki którym czytelnik może sam dokonywać wypożyczeń dokumentów lub jego zwrotów o dowolnej porze. Pracę taką umożliwiają urządzenia SelfCheck (samowypożyczanie) i Book Drop (wrzutka).
Etykiety RFID mogą być wykorzystywane w różnych obszarach funkcjonowania biblioteki. Pierwszym i podstawowym warunkiem przystąpienia do pracy z zastosowaniem tej technologii jest zakodowanie etykiet radiowych.
W bibliotekach, które mają już wdrożony system PROLIB proces kodowania etykiet RFID można usprawnić wykorzystując do identyfikacji dokumentu wcześniej nalepione kody kreskowe. Kodowanie etykiet można przeprowadzić bez kodów kreskowych, ponieważ identyfikacja dokumentu możliwa jest także przez Id dokumentu, sygnaturę, inwentarz i opis skrócony.


Kodowanie etykiet

Moduł Wypożyczalni RFID jest modułem graficznym systemu PROLIB umożliwiającym pełną obsługę wypożyczalni z wykorzystaniem urządzeń do odczytywania etykiet RFID. Urządzenie to umożliwia rejestrację wypożyczeń, udostępnień, zwrotów i prolongat kilku dokumentów jednocześnie (w zależności od grubości dokumentów). Dzięki temu czas wykonywanych akcji zostaje zdecydowanie skrócony.

Moduł Wypożyczalnia RFID może być uruchomiony dla wybranych wypożyczalni fizycznych (agenda). W module dodatkowo dostępne są również akcje Zrealizuj zamówienie (zmiana statusu dokumentu na zamówienie zrealizowane - dokument oczekuje na odbiór dokumentów przez czytelnika) i Wyślij do magazynu, jeśli zwrócony przez czytelnika dokument powinien zostać przekazany do magazynu.


Wypożyczalnia RFID

Identyfikacja czytelnika może być realizowana na dwa sposoby:

  1. Nr czytelnika, czyli przez kod paskowy
  2. Nr karty, czyli za pomocą legitymacji studenckiej (karta MIFARE)


Identyfikacja czytelnika

Technologia RFID może również znacznie usprawnić i przyspieszyć Skontrum, ponieważ dzięki bezprzewodowemu mobilnemu Skontrum, bez wyjmowania dokumentów z półek dokonujemy odczytu i zapamiętujemy dużą listę dokumentów. Dodatkowo urządzenie to ma możliwość wyszukiwania konkretnego dokumentu, jak również kontroli układu zbiorów na półkach.

Porządkowanie zbiorów to opcja, która umożliwia bardzo szybkie przeprowadzenie kontroli zbiorów pod względem szczegółowego ułożenia na regale lub w wyznaczonej części magazynu/wypożyczalni. Oznacza to, że w łatwy sposób można dokonać weryfikacji, czy dokumenty leżą na właściwym regale, czy może zostały przypadkowo lub celowo przełożone. Istnieje też możliwość bardzo szczegółowego określenia położenia dokumentów na półce.

OBSŁUGA PROTOKOŁU SIP2


Obsługa wypożyczeń z wykorzystaniem technologii RFID mogła zostać zaimplementowana dzięki zastosowaniu protokołu SIP-2 w wersji 2, który umożliwił komunikację z systemem PROLIB, kontrolę stanu konta czytelnika i w efekcie końcowym samodzielne wypożyczenie, prolongatę. Zwroty dokumentów mogą być wykonywane przy zastosowaniu urządzenia Book Drop (wrzutka). Dokument zwracany przez czytelnika nawet w godzinach wieczornych lub w święta otrzymuje odpowiedni status. Wszystkie akcje wykonywane przez czytelnika są rejestrowane w systemie PROLIB i zapisywane w historii dokumentu i czytelnika.

Jeśli zbiory biblioteki są zabezpieczone etykietami RFID, to jest możliwe zabezpieczenie dokumentów przed kradzieżą dokumentów. Jeśli czytelnik nie wypożyczy poprawnie dokumentu, wówczas bramki, które stoją przy wyjściu z biblioteki (wypożyczalni lub czytelni), zasygnalizują nieuprawnione wyniesienie dokumentu.

KONTAKT


Max Elektronik S.A. ul. Dąbrowskiego 12
65-021 Zielona Góra
Tel. +48 68/ 45 31 310 do 317
Fax +48 68/ 45 31 350
Max Elektronik S.A. - Oddział Katowice
ul. Ligocka 103
40 - 568 Katowice
Tel. +48 32/ 603 24 26
Fax +48 32/ 603 24 26

www.prolib.pl

Elżbieta Szczęsny, Zastępca Dyrektora ds Sprzedaży
Magdalena Kurpiel, Kierownik Działu Wytwarzania Oprogramowania
Max Elektronik S.A., producent Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB

 Początek stronyNowości w systemie PROLIB M21 / Elżbieta Szczęsny, Magdalena Kurpiel// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 10/2006 (80) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/80/prolib.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187