Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 3/2006(73) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bozena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzacy:
Bozena Bednarek-Michalska

Korekta:
Izabella Milewska-Warta
Zuzanna Zakrzewska
Beata Antczak

Redakcja techniczna:
Maciej Dynkowski
Lukasz Kaleta
Joanna Broniarczyk
Szymon Matuszewski
Aleksander Radwanski


ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówOpen Access
i inicjatywy pokrewne

Felieton wstepny

Artykuły

Paweł Najsarek
     Terminologia Open Access ? o czym warto wiedzieć?
Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf
     E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów
Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski
     Wikipedia - pospolite ruszenie encyklopedystów. Największa encyklopedia na świecie
Bogusława Macheta
     Zagadnienia techniczne systemów wspomagających swobodny dostęp do literatury naukowej. Cz. 1. Otwarte czasopisma online
Denise Rosemary Nicholson
     Porozumienia dotyczące wolnego handlu oraz TRIPS-Plus: ich konsekwencje dla afrykańskich krajów rozwijających się
Marta Urbaniec
     Open Content Alliance ? cyfrowa biblioteka dla wszystkich

Badania, teorie wizje

Sebastian Dawid Kotuła
     Czytanie, a sprawność umysłu
Richard Monastersky
     Liczba, która paraliżuje naukę. Impact factor ? kiedyś prosta metoda tworzenia rankingów czasopism naukowych, dziś bezwzględne kryterium zatrudniania i przyznawania grantów

Sprawozdania

Daniel Szukalski
     „Grand Tour”, czyli zmiana punktu widzenia na zbiory biblioteczne

Komunikaty

     Bethesda Statement on Open Access Publishing
Maria Fabisiewicz
     Baśniowy Kufer Andersena
Ed Oswald
     Lobbing za szerszym wykorzystaniem otwartych formatów

Warto wiedzieć

Marcin Werla
     Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH
Błażej Feret
     Lawrence Lessig - ?Wolna kultura?
Bożena Bednarek-Michalska
     Warto przeczytać o standardach OAIS
     
NISO - A Framework of Guidance for Building Good Digital Collections. 2nd edition. Bethesda, MD: National Information Standards Organization, 2004
     
Open Access w EBIB ? aktualne linki do zasobów sieci

Prawo

Tadeusz Zarzębski
     Przepisy prawne nr 22


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2006 (73) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2006. - Czasopismo elektroniczne. - Open Access i inicjatywy pokrewne. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/73/index.php. - ISSN 1507-7187