EBIB 
Nr 3/2006 (73), Open Access i inicjatywy pokrewne. Felieton
  Nastpny artyku   

 


Bożena Bednarek-Michalska
Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

Felieton wstępny


W tym miesicu poruszamy w Biuletynie EBIB bardzo wany temat zwizany ze swobodnym dostpem do wiedzy, a zamykajcy si w hale open access. Za tym terminem stoi ogromny wiatowy ruch Open Access Initative oraz wielu ludzi, ktrym bliska jest idea budowania nieograniczonego dostpu do informacji i wiedzy, wielokulturowej wymiany informacji i wsppracy. Chodzi nie tylko o zbudowanie nowego modelu komunikacji naukowej, publikowania elektronicznego, ale i zmian wiadomoci twrcw, wydawcw i producentw oprogramowania. Wielo idei i rnorodno tego ruchu odzwierciedlamy nieco w tym numerze. Bdzie zatem o terminologii przydatnej w rozumieniu nowego zjawiska, darmowym oprogramowaniu koniecznym dla budowania otwartego czasopisma naukowego, o tym, co to jest WIKI i pospolitym ruszeniu encyklopedystw, o standardach dla OA, repozytorium dla bibliotekarzy i inicjatywie Open Content Alliance.

Dodatkowo mamy ciekawe teksty o nowym spojrzeniu na impact factor i o sprawnoci intelektualnej, jak jest czytanie, to dla tych czytelnikw, ktrzy lubi konteksty nieco szersze ni tylko zwizane blisko z bibliotekarstwem. Ten pierwszy temat nierozerwalnie czy si z OA, bo sprawa cytowa w otwartych zasobach jest tak samo wana, a moe i waniejsza ni w czasopismach tradycyjnych. Okazuje si, e cytowania dynamicznie rosn, kiedy opublikuje si swoje dzieo w Internecie.

Przypominam take, e o ruchu Open Access na amach Biuletynu EBIB drukowalimy teksty niejednokrotnie i obiecujemy, e nadal bdziemy je zamieszcza. Poza tym dziaamy na rzecz budowania otwartych archiww naukowych na innych polach, nie tylko tworzc w EBIB serwisy informacyjne, ale i organizujc seminaria i wchodzc w inicjatywy midzynarodowe. Bardzo wanym jest to, ebycie Pastwo zwrcili uwag na tekst o E-LIS, repozytorium zbudowanym specjalnie dla bibliotekarzy. EBIB wszed w t inicjatyw budowania midzynarodowego otwartego archiwum tekstw bibliotekarskich jesieni 2005 roku i jako polscy redaktorzy bdziemy zachcali Pastwa do skadowania swoich prac na tej platformie.

Boena Bednarek-Michalska
Redaktor prowadzcy numeru

 Początek stronyFelieton wstępny / Bożena Bednarek-Michalska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2006 (73) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/73/felieton73.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187