Internet w bibliotekach - próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE
        Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej


- Spis treści - Następny

   


Aleksander Radwański

Organizując konferencję o zastosowaniu Internetu w bibliotekach chcieliśmy uniknąć natłoku niespójnych referatów, tak typowego na innych konferencjach dedykowanych technologii. Postanowiliśmy zatem zaproponować dwa główne tematy, które lapidarnie można by ująć w pytaniach: "Jak jest?" i "Co można zrobić konkretnego w najbliższym czasie?". Zarezerwowaliśmy też sporo czasu na dyskusje i bardziej spontaniczne wystąpienia.

Z uwagi na małą ilość czasu, jaką mieliśmy na przygotowanie konferencji, nie zapraszaliśmy autorów do składania propozycji referatów ale powierzyliśmy opracowanie obrazu wykorzystania Internetu w bibliotekach trzem autorkom: Bożenie Fabiańskiej (biblioteki naukowe i publiczne - na podstawie ankiety), Elwirze Śliwińskiej (publiczne i naukowe - na podstawie eksploracji Internetu) i Bogumile Staniów (biblioteki szkolne i pedagogiczne - na podstawie literatury fachowej). Referaty spotkały się z wieloma krytycznymi uwagami. Bożena Fabiańska samokrytycznie zwróciła uwagę na błędy jakie zawierała ankieta, korygowana przez samą autorkę do ostatniej chwili. Sposób dystrybucji i zadawane pytania nie zagwarantowały jednak spójności i kompletności odpowiedzi. Niekompletność zarzucono również opracowaniom następnych prelegentek.

W mojej ocenie, autorki wywiązały się z zadania tak dobrze, jak było to możliwe. Okazało się jednak, że opisanie stanu wykorzystania Internetu w bibliotekach rodzi szereg trudności metodologicznych. Żadna z użytych metod analizy nie okazała się wyczerpująca. Brakuje nie tylko metodologii, ale zwyczajnie źródeł informacji (jednej z autorek wytknięto, np. nieznajomość projektu opublikowanego... w lokalnym biuletynie jednej z bibliotek!). Nie mamy też medium do monitorowania wykorzystania Internetu. Strony WWW nie są w pełni miarodajne.

Mimo wszystkich uwag krytycznych zachęcam do przestudiowania tych referatów, gdyż dają one syntetyczny obraz użycia Internetu przez biblioteki, oparty na rzetelnych danych i jest to na pewno jedyne tak pełne opracowanie w bibliotekarskiej literaturze fachowej.

Prezentację referatów uzupełnia zapis dyskusji panelowej, prowadzonej przez Bożenę Bednarek-Michalską. W nieco luźniejszej formie, przeplatanej komunikatami o konkretnych i charakterystycznych przedsięwzięciach, poruszono większość problemów z jakimi spotykają się bibliotekarze w odniesieniu do technologii sieciowej.

Drugi dzień poświęciliśmy konkretnym projektom: "Bibweb - szkolenie bibliotekarzy przez Internet" przedstawił Christian Hasiewicz z Fundacji Bertelsmanna, o Społecznej Edukacyjnej Sieci Bibliotek w ramach projektu Interkl@sa opowiadał Jan Jackowicz-Korczyński (Interkl@sa) zaś w imieniu redakcji EBIB "Ideę bibliotecznej sieci współpracy bibliotek publicznych" przedstawił Aleksander Radwański.

Ciekawie zaprezentowali się nasi sponsorzy: Radosława Maniecka-Dziubecka przedstawiając "METALIB i SFX - portal do zarządzania internetowymi zasobami informacji dla bibliotek i system powiązań do źródeł informacji naukowej" (Aleph Polska Sp. z o.o.) oraz Krzysztof Henne prezentujący "Obsługę CKHW i model wielobiblioteczny (katalogu centralnego) (Max Elektronik S.A.). Firmę Aleph znamy z lubianego systemu, zaś przedstawione produkty proponują ujednolicony interfejs wyszukiwawczy dla bibliotekarzy. Druga prezentacja udowodniła natomiast, że polscy producenci oprogramowania bibliotecznego mają do zaoferowania dojrzałe produkty, korzystające w pełni z możliwości komunikacyjnych Internetu. Warto przyjrzeć się tym ofertom.

Konferencja nie byłaby udana bez udziału Henryka Szarskiego (gospodarza miejsca, w którym odbywała się konferencja) oraz Jana Wołosza, życzliwie patronującego przedsięwzięciom EBIB. Zaangażowanie wszystkich uczestników oraz redakcji EBIB złożyły się na konstruktywną i gorącą atmosferę konferencji. Mam nadzieję, że czytając materiały odczują Państwo trochę tej atmosfery i będą śledzić losy naszych projektów w przyszłości.

   


- Spis treści - Następny

(C) 2001-2002 EBIB

Wstęp na trzy głosy / Aleksander Radwański // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb/radwanski.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-2-X