Internet w bibliotekach, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   


Andrzej Koziara
Uniwersytet Śląski
Biblioteka

Serwis fotograficzny

Ze względu na wielkość plików dla użytkowników słabych łącz istnieje możliwości nagrania ich na płyty CD-R. Wszystkie zdjęcia z konferencji wykonane aparatem cyfrowym CANON S20 przez Andrzeja Koziarę: andrzej@bg.us.edu.pl

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2001 EBIB

Serwis fotograficzny / Andrzej Koziara // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb/koziara/spis.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-1-2