Internet w bibliotekach - próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE
        Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   


Christian Hasiewicz
Fundacja Bertelsmanna


bibweb - Trening internetowy dla bibliotekarzy

"Pomagamy polityce, państwu oraz społeczeństwu
w poszukiwaniu rozwiązań na przyszłość."
Reinhard Mohn

Fundacja Bertelsmanna pragnie

 • Reagować na problemy w społeczeństwie
 • Tworzyć modelowe rozwiązania z naukowcami oraz działaczami praktykującymi
 • Realizować modelowe rozwiązania w praktycznym życiu społecznym

Działy

Punkty ciężkości

 • Tworzenie rozwiązań modelowych
 • Porównanie rozwoju sprawności bibliotek
 • Uskutecznianie sprawności czytelnictwa
 • Dokształcanie

Projekt biblioteczny w Polsce?

3 segmenty

 • Filia modelowa dla młodych klientów (grupa docelowa w wieku od 13 do 25 lat)
 • Trening internetowy dla bibliotekarzy
 • Seminaria menedżerskie dla kadry kierowniczej

bibweb - Trening internetowy dla bibliotekarzy

Wyzwania

Pozycja wyjściowa

 • Więcej obywateli pragnie internetowych ofert bibliotek publicznych
 • W Niemczech jest dopiero 30 - 40 % bibliotek publicznych online (1999)
 • Wysokie zapotrzebowanie na dokształcanie się w temacie "internet"

Korzyści kursu online

 • Niezależność wobec czasu oraz pomieszczenia osoby uczącej się
 • Możliwość zyskania wysokiej liczby uczestników kursu
 • Szybka aktualizacja treści
 • Mniejsze koszty niż w konwencjonalnych metodach dokształcania

Cele projektu

 • Rozprzestrzenianie wiedzy fachowej poprzez dotarcie do jak największej liczby uczestników (przynajmniej 20% wszystkich pracowników bibliotek)
 • Wzrost udziału bibliotek z serwisem internetową dla obywateli
 • Wysoka ocena jakości poprzez uczestników
 • Polepszenie oraz aktualizacja serwisu bibliotek
 • Zastosowanie udanych rozwiązań międzynarodowych dla narodowej problematyki

Rola Fundacji Bertelsmanna oraz ekz

Fundacja Bertelsmanna

 • Kierownictwo projektu
 • Opracowanie kursu
 • Public relations w środkach masowego przekazu

ekz

 • Opieka nad kursem oraz zarządzanie
 • Public relations w gremiach i bibliotekarskiej prasie fachowej

Podział kursu na trzy moduły

 • 1. Moduł: Podstawy.
  Powstanie internetu, obsługa programów, biblioteki cyfrowe oraz wirtualne biblioteki, wzorowe oferty bibliotekarskie...
 • 2. Moduł: Systematyczne zbieranie informacji.
  Wyszukiwarki i strategie, kryteria oceny zasobów internetu, prawo autorskie...
 • 3. Moduł: Sporządzanie własnych ofert.
  HTML, koncepcja oraz kosztorysy, argumentacja wobec instytucji finansujących...

Elementy treningu internetowego

 • Teksty
 • Ćwiczenia
 • Zadania eksploracyjne
 • Zadania końcowe
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 • Internet

Informacje oraz zameldowanie się na program treningowy

 • Strony wzorcowe kursu pod adresem www.bibweb.de
 • Uczestnicy meldują się poprzez wypełnienie formularza w ekz
 • Niewielkie opłaty
 • Przydzielenie kodu

Ewaluacja : metoda i pierwsze wyniki

 • Liczba uczestników (> 2000 uczestników)
 • Ocenianie kursu poprzez uczestników (ocena 5,6)
 • Wywiad wstępny i końcowy poprzez ekz.bibliotheksservice GmbH
 • Biblioteki testowe
 • Praca dyplomowa
 • 69 % uczestników: "Sukces nauki jest większy niż w seminarium"
 • 91 % uczestników: "Chcę ponownie wziąć udział w kursie online"

Witryna

Kurs: Przegląd

Kurs: W jaki sposób wyczerpuję możliwości wyszukiwarki?

Kurs: Jaką rolę mają biblioteki w pośredniczeniu kompetencji medialnych?

Kurs: Plusy i minusy różnych wyszukiwarek

Kurs: Ćwiczenia

Kurs: Sprawdzanie ćwiczeń

Komunikacja: Profile

Serwis: FAQ

Serwis: Hotline

Magazyn: Zbiór linków

Bibweb w Polsce - metoda

 • Użytkowanie istniejącego produktu
 • Przystosowanie i przetłumaczenie treści kursu
 • Współpraca z partnerem projektu
 • Public relations
 • Test w bibliotekach poddanych próbie
 • Publikacja
 • Ewaluacja

Bibweb w Polsce - otwarte pytania

 • Motywacja?
 • Wiadomości wstępne?
 • Istniejąca infrastruktura techniczna?
 • Podobne projekty?
 • Opłaty kursu?
 • Autorzy?

Profil wymogów wobec partnera "Trening internetowy dla bibliotekarzy"

Infrastruktura

 • Oddanie do dyspozycji opieki nad uczestnikami na okres trzech lat
 • Ogłoszenie przetargu i obsadzenie pełnego etatu osobą z konieczną kwalifikacją zawodową (znajomość internetu, wpracowanie się w treść kursu)

Dystrybucja/Public relations

 • Regularna aktualizacja kursu przy pomocy polskich autorów fachowych i składanie sprawozdań do Fundacji Bertelsmanna
 • Promocja projektu (artykuły w czasopismach fachowych, prezencja na imprezach, reklama, itd.)

Ponadto

 • Wsparcie przy szukaniu kompetentnych autorów
 • Kontynuowanie projektu przez co najmniej rok
 • Ewaluacja projektu
 • Gotowość do działania bez celu osiągania zysków

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2001-2002 EBIB

bibweb - Trening internetowy dla bibliotekarzy / Christian Hasiewicz // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb/hasiewicz.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-2-X