Internet w bibliotekach - próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE
        Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   


Marek Jurowski

Pomysł zorganizowania ogólnopolskiej konferencji narodził się w połowie 2000 roku. Dla członków redakcji Elektronicznej BIBlioteki oczywistym było, że temat musi być związany z Internetem, zgodnie z misją i prowadzoną działalnością: wspieranie telepracy, edukacji na odległość i popieraniem nowych technologii teleinformacyjnych. Decyzję o organizacji konferencji uzależniliśmy jednak od pozyskania strategicznego partnera, który sfinansuje nasze zamierzenie. EBIB jako organizacja non-profit nie dysponuje funduszami, a nie chcieliśmy wszystkimi wydatkami obarczyć uczestników spotkania. W związku z tym postanowiliśmy zwrócić się do Ministerstwa Kultury i Sportu (ówczesnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), do którego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w imieniu Komisji Wydawnictw Elektronicznych wystąpiło z wnioskiem o dotację. Ministerstwo - ku naszej ogromnej radości - przychylnie ustosunkowało się do naszego pomysłu, przyznając fundusze na realizację konferencji "Internet w bibliotekach. Próba bilansu i perspektywy rozwoju". Nasza radość nie trwała jednak początkowo długo, ponieważ Ministerstwo w umowie zapisało klauzulę, że projekt musi być zrealizowany do 15 grudnia 2001 roku (pismo wpłynęło do SBP na początku września 2001 roku). Czasu było zatem niewiele, a spraw związanych z organizacją bez liku. Jednak życzliwość dyrektora Biblioteki Politechniki Wrocławskiej Henryka Szarskiego, który zgodził się podjąć trud współorganizowania konferencji oraz zaangażowanie całej redakcji, pomogło nam przezwyciężyć pierwsze trudności i doprowadzić szczęśliwie nasze plany do finału - spotkania 10 i 11 grudnia 2001 roku we Wrocławiu, w gmachu Politechniki Wrocławskiej.

Redakcja EBIB-u wspólnie z Biblioteką Politechniki Wrocławskiej postawiła sobie ambitne zadania zorganizowania konferencji, która z jednej strony miała zapaść głęboko w Państwa serca, przedstawić i zachęcić do wdrożenia nowych pomysłów związanych z wykorzystaniem Internetu w polskich bibliotekach, oczarować oprawą oraz rozpocząć cykliczne spotkania pod egidą Elektronicznej BIBlioteki.

Na pewno nie uniknęliśmy błędów, ale tak, jak niełatwo jest "wirtualnie" redagować serwis Elektroniczna BIBlioteka, tak jeszcze trudniej jest organizować konferencję, gdy osoby zajmujące się tym są rozproszone w różnych miejscach Polski. Mamy jednak nadzieję, że te drobne niedociągnięcia wybaczą nam Państwo i zechcą uczestniczyć w następnych spotkaniach, które będziemy się starali zorganizować jeszcze lepiej i dla większej liczby uczestników.

Na koniec chciałbym podziękować naszym sponsorom, którzy wspierając nasze przedsięwzięcie, przyczynili się do jego powodzenia:
Tomaszowi M. Bielińskiemu z Minerva Wissenschaftiche Buchhandlung,
Radosławie Manieckiej-Dziubeckiej z Aleph Polska Sp. z o.o.
Waldemarowi Jurkiewiczowi oraz Elżbiecie Woźniak z Max Elektronik S.A.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę Andrzeja Jarocha Pierwszego Wiceprezydenta Wrocławia za pomoc finansową i zainteresowanie sprawami bibliotek i wykorzystania Internetu w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2001-2002 EBIB

Wstęp na trzy głosy / Marek Jurowski // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb/jurowski.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-2-X