Internet w bibliotekach - próba bilansu i perspektywy rozwoju, Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku
     Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. KWE
        Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej


- Spis treści - Poprzedni - Następny

   


Henryk Szarski

Tematyka konferencji poświęcona była problemom Internetu w bibliotekach. Spotkanie odbyło się w murach Politechniki Wrocławskiej. Właśnie tutaj 30 lat temu podjęto pierwszy w kraju program komputeryzacji biblioteki. Doprowadził on nie tylko do kompleksowej komputeryzacji Biblioteki Politechniki Wrocławskiej, ale miał znaczący wpływ na to co działo się w całym kraju. Dokładnie 10 lat temu Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało konferencję na temat komputeryzacji polskich bibliotek naukowych. Odbyła się ona w Politechnice Wrocławskiej i była okazją do zaprezentowania stanu aktualnego (wtedy, np. sześć bibliotek dysponowało pocztą elektroniczną, a tylko jedna udostępniała sieciowo swój katalog) oraz planów na przyszłość. Po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano wówczas działanie systemów bibliotecznych VTLS oraz GEAC, a także ofertę firmy SWETS dostarczającej bibliotekom zagraniczne czasopisma naukowe. Jak wygląda realizacja tych planów można ocenić na podstawie tego, co zaprezentowano na obecnej konferencji. Już nie tylko duże biblioteki naukowe, ale także małe biblioteki gminne na co dzień posługują się Internetem i innymi współczesnymi narzędziami informatycznymi. Nie brakuje oczywiście problemów. Większość z nich związana jest z brakiem pieniędzy. Stąd niezwykle ważna staje się współpraca bibliotek, wymiana doświadczeń i podział pracy. Niemniej ważna jest również potrzeba nieustannego szkolenia bibliotekarzy, aby nadążyć za rozwojem technologii oraz potrzebami użytkowników. Referaty oraz dyskusja wskazały, że istnieje potrzeba spotkań i wymiany poglądów - w szczególności między przedstawicielami różnego typu bibliotek. Politechnika Wrocławska i jej Biblioteka gotowe są do pomocy w przygotowaniu i organizacji kolejnej imprezy. Kończąc chciałbym pogratulować koleżankom i kolegom z redakcji EBIB-u pomysłu, opracowania i przeprowadzenia tej konferencji. Mam nadzieję, że ogromny wysiłek, jaki w to włożyli zostanie zauważony i właściwie oceniony w całym kraju oraz, że zachęci to ich do nowych inicjatyw w przyszłości.

   


- Spis treści - Poprzedni - Następny

(C) 2001-2002 EBIB

Wstęp na trzy głosy / Henryk Szarski // W:Internet w bibliotekach [Dokument elektroniczny] : próba bilansu i perspektywy rozwoju : Wrocław, 10-11 grudnia 2001 roku. - Dane tekstowe. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2002. - (EBIB Materiały konferencyjne). -
Tryb dostepu : http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/iwb/szarski.php . - Internet w bibliotekach. - ISBN 83-915689-2-X