Powrót do strony głównej

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący numeru:
Jadwiga Wielgut-Walczak

Recenzenci:
Jadwiga Kołodziejska

Korekta:
Marek Jurowski,
Jadwiga Wielgut-Walczak

Redakcja techniczna:
Urszula Puszkiewicz

Strony projektował: Stanisław Skórka

Rozmiar: 77 bajtów
Rynek książki

Felieton prowadzącego

Rozmowa EBIB-u

Artykuły:

Prezentacje:

Badania, teorie, wizje:

Warto wiedzieć:

Komunikaty:

Listy do redakcji:

 

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Nr 10/2001 (28) listopad. www.ebib.pl/2001/28/