EBIB 
nr 10/2001 (28), Rynek książki.
Komunikaty
Poprzedni
artykuł Następny
artykuł     

 
Rozmiar: 45 bajtów


Kolejny raport KBN

Rozmiar: 45 bajtów

Kolejny raport KBN

Kolejny Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III kwartale 2001 roku można przeczytać pod adresem:
http://www.kbn.gov.pl/cele/raporty/index.html

Rozmiar: 45 bajtów Na początek Rozmiar: 45 bajtów


 
Kolejny raport KBN [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : KWE SBP. - EBIB ; 2001 nr 28. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/2001/28/komunikat3.html