EBIB 
nr 10/2001 (28), Rynek książki.
Komunikaty
Poprzedni
artykuł Następny
artykuł     

 
Rozmiar: 45 bajtów


Baza danych "Oferta"

Rozmiar: 45 bajtów

Baza danych "Oferta"

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) prezentuje nową bazę danych "Oferta".
http://www.opi.org.pl/index_unido_pl.htm

Jej zadaniem jest ułatwianie wymiany informacji pomiędzy instytucjami naukowymi i badawczymi, a przedsiębiorstwami szukającymi nowoczesnych technologii do praktycznego wykorzystania.

Rozmiar: 45 bajtów Na początek Rozmiar: 45 bajtów


 
Baza danych "Oferta" [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : KWE SBP. - EBIB ; 2001 nr 28. - Tryb dostępu : http://www.ebib.pl/2001/28/komunikat2.html