Pracownicy BN apelują do nowego ministra MKiDN o podwyżkę płac

19 grudnia Zarząd Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej wraz ze związkiem NSZZ Solidarność (KZ nr 17) wystosowały pismo do nowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. W piśmie związki wnioskują o objęcie 20% podwyżkami wszystkich pracowników centralnej biblioteki państwa, która jako państwowa instytucja kultury jest niestety wyłączona z obligatoryjnych podwyżek inflacyjnych.

W imieniu Zarządu Związku Zawodowego Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej
informację przesłała Agnieszka Tulik

Link do pisma