Internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi

Eksperci z Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
przygotowali na zlecenie Narodowego Centrum Nauki kursy typu MOOC poświęcone
zarządzaniu danymi badawczymi. Kursy są dostępne na platformie Navoica.

Więcej informacji