„Biblioteka jako miejsce działań dla klimatu – jak i dla kogo?” – raport badawczy

Raport stanowi część projektu „Biblioteki dla klimatu” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i przedstawia wyniki pierwszego badania mierzącego potencjał bibliotek jako miejsc pozaformalnej edukacji klimatycznej oraz gotowości społeczności lokalnych do działań na rzecz klimatu.

RAPORT