Konferencja ART DATA

Konferencja, dostępna on-line, odbędzie się 12-13 września 2023 r., poświęcona będzie prezentacji efektów projektów digitalizacyjnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz wykorzystaniu cyfrowych zasobów kultury w różnych obszarach.
Poza wymianą poglądów i doświadczeń w gronie eksperckim organizatorzy chcą, aby konferencja przyczyniła się do promocji cyfrowych zasobów kultury wśród szerokiej publiczności. Wydarzenia adresowane jest nie tylko do przedstawicieli samego sektora kultury, ale też społeczności szkolnej i akademickiej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich entuzjastów tematu.

Dyrekcja Projektów Polska Cyfrowa zaprasza do udziału on-line w obradach.
Zaproszenie
Strona Konferencji