Biuletyn
Powrót do strony 

głównej
nr 8/2007(89) październik

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Dorota Lipińska

Korekta:
Katarzyna Kozak
Izabella Milewska-Warta
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Maciej Dynkowski

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Selekcja zbiorów bibliotecznych

Felieton prowadzącego

Artykuły

Anna Chadaj, Maria Garczyńska
     Organizacja selekcji zbiorów w Bibliotece Głównej i bibliotekach sieci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Krystyna Masikowska, Aneta Malec
     Selekcja druków zwartych w Bibliotece Politechniki Łódzkiej. Organizacja i działania praktyczne
Anna Bogłowska
     Selekcja retrospektywna zbiorów bibliotecznych
Bożena Świstek-Oborska, Aleksandra Mikołajska
     Doświadczenia w zakresie selekcji zbiorów zwartych, czasopism i wydawnictw ciągłych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (1999-2006)
Jadwiga Staromiejska
     Mniejsza biblioteka – mniejszy problem? O selekcji w bibliotece instytutowej słów kilka
Krystyna Michniewicz-Wanik
     Selekcja materiałów zbędnych (na przykładzie Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego)

Badania, teorie, wizje

Sylwia Miszczak, Andrzej Miszczak
     Blooki: z sieci na papier
Barbara Rosinska
     Bibliotekarz kliniczny

Komunikat

Barbara Wojdyła
     Grant dla Biblioteki Głównej UMK


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 8/2007 (89) październik. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Selekcja zbiorów bibliotecznych. - : http://www.ebib.info/2010/89/index.php. - ISSN 1507-7187