Archiwum konferencji polskich – 2015

30.01. – Wrocław –  konferencja kończąca projekt „Dziedzictwo Regionu i Europy” Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.

30.01. – Chorzów – Ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo w Bibliotece II”. Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

18.03. – Poznań – Seminarium: Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość. Organizator: Biblioteka Politechniki Poznańskiej.

24-25.03. – Łódź – Seminarium: PolBit nt. „Ochrona własności intelektualnej – informacja patentowa”. Organizator: Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Ośrodek Informacji Patentowej BPŁ.

27.03. – Dąbrowa Górnicza – XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka – priorytety i pomysły”. Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

10.04. – WrocławKonferencja otwierająca BIBLIOTECH – Środowiskową Bibliotekę Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki. Organizator: Rektor Politechniki Wrocławskiej. (TERMIN zmieniono, nowy będzie podany wkrótce).

14-15.04. – Poznań – Konferencja dla bibliotekarzy „Kultura czytania”. Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.

15.04. – Kraków – seminarium „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych” w ramach nowego cykl BIBLIOTEKA NOWA. Organizator: Instytut Książki.

16-17.04. – Wrocław – XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek”pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne  narzędzia, usługi, obszary współpracy”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Wiedzy i Informacji  Naukowo -Technicznej  Politechniki Wrocławskiej.

17.04. – Warszawa – IX Krajowa Konferencja Nauczycieli Bibliotekarzy. Organizator: Instytut Badań w Oświacie.

21-22.04. – Wrocław – XI Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.” Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Zakład Studiów Żydowskich oraz Instytut Informacji Naukowej I Bibliotekoznawstwa.

22.04. – Warszawa – Konferencja „CYFROWE WYZWANIA Kompetencje cyfrowe: badania, strategie, praktyka”. Organizatorzy: ICM UW, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Instytut Kulturoznawstwa SWPS oraz  Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

23.04. – Kraków – seminarium Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu, z udziałem praktyków-ekspertów polskich i zagranicznych. Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

24.04 – Wrocław – Konferencja Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej. Organizatorzy: Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

24.04. – Warszawa – Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Cyfrowe. Projekt: Polska.

11-12.05. – Warszawa – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian. Nauka o informacji a humanistyka cyfrowa. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski.

14-15.05. – Gdańsk –  IX Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” zatytułowana Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP.

21-22.05. – Kraków – III Konferencja Naukowa “Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”. Organizator: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

28-29.05. – Warszawa – Międzynarodowa konferencja “Open Research Data: Implications for Science and Society”. Organizator: ICM UW.

26.06. – Opole – Ogólnopolska Konferencja Naukowej „INFORMACJA – DOBRO PUBLICZNE CZY PRYWATNE?”. Organizatorzy: Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.

09-11.06. – Łódź – Konferencja „Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm”. Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego.

11-12.06. – Szczecin – Ogólnopolska konferencja „Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej”. Organizator: Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

18-19.06. – Kraków – III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony”. Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

19.06. – Łódź – konferencja jubileuszowa „Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015”. Organizator: Katedry Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Łódzkiego.

25-26.06. – Toruń – II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”. Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK.

26.06. – Opole – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja – dobro publiczne czy prywatne?”. Organizator: Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.

07-09.09. – Gdańsk – Ogólnopolska XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji, potrzeb i możliwości”. Organizator: Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

11.09. – Słupsk – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”. Organizator: Akademia Pomorska.

14-16.09. – Białystok – V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

14-18.09. – Poznań 19th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries. Organizator PCSS Poznań.

17-18.09. – Kielce – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP), Organizator: Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

18.09. – Warszawa – Konferencja naukowa “Wizualizacja dla nauki”. Organizator: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

17-18.09. – Warszawa – X Forum Młodych Bibliotekarzy.Zakochaj się w bibliotece”. Organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

23-25.09. – Toruń – „Nowatorskie formy pracy edukacyjnej w bibliotekach”. Organizator: Polski Związek Bibliotek.

23-25.09. – Zakopane – XIII KRAJOWE FORUM INFORMACJI
NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ.
 Organizator: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.

07.10. – Warszawa – „PREZENTOWANIE ONLINE ZBIORÓW BIBLIOTEK CYFROWYCH (ogólnych i naukowych)”. Organizator: Centrum Promocji Informatyki.

08-09.10. – Warszawa – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro. Organizator: Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

09.10. oraz 23.10. – Kraków, Katowice – Konferencja naukowa z cyku: CZŁOWIEK W ŚWIECIE INFORMACJI pod tytułem: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka.  Organizatorzy: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

15-16.10. – Gliwice – Konferencja „Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług„. Organizator: Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

15-16.10. – Gdańsk – (Nie)konferencja „Kierunek – Wizerunek”. Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, miejsce: Olivia Business Centre w Gdańsku.

22-23.10. – Warszawa – Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność! Organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

27.10. – Warszawa – BIBLIOTEKA NOWA „Nowe koncepcje – nowe biblioteki. Praktyczne przykłady z czterech krajów europejskich”. Organizatorzy:  Biblioteka Narodowa, Instytut Książki.

4.11. – Warszawa – Międzynarodowa Konferencja CopyCamp 2015. Społeczne aspekty prawa autorskiego.  Organizator: Fundacja Nowoczesna Polska.

17-18.11. – Warszawa – III konferencja z cyklu “Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka”. Organizator: Zakład Historii Teorii i Metodyki Bibliografii Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

19-21.11. – Toruń – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej”. Organizator UMK.

20.11. – Wrocław – VII Konferencja pt.: Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu. Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna.

26-27.11. – Warszawa – Ogólnopolska konferencja Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL. Organizator: Uczelnia Łazarskiego.

27.11. – Bydgoszcz – III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015. Organizator: Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

10.12 – Katowice – IX Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół
Naukowych Bibliotekoznawców “Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
Polaków – wczoraj i dziś”. Organizator: Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

14.12. – Warszawa – Seminarium „Research data in the humanities”. Organizator ICM UW.

Dodaj komentarz