Powstaje silna instytucja kultury…

8 czerwca 2017 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski oraz Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Łodzi – Grzegorz Matuszak, zapowiedzieli zmiany, jakie czekają łódzkie biblioteki publiczne.


Fot. 1. P. Milewska

Urząd Miasta Łodzi zaplanował reorganizację sieci oraz centralizację bibliotek. Od 2018 r. w mieście ma funkcjonować jedna Biblioteka Publiczna w Łodzi. Równolegle mają być prowadzone prace nad wdrożeniem nowego wspólnego oprogramowania bibliotecznego, które umożliwi łodzianom łatwy dostęp do informacji o ofercie zbiorów wszystkich placówek bibliotecznych zlokalizowanych w Łodzi. Dla mieszkańców miasta to dobre wiadomości – po reorganizacji wystarczy im jedna Łódzka Karta Biblioteczna, a wypożyczoną w jednej placówce książkę będą mogli oddać w dowolnej lokalizacji.

Zarządzana centralnie biblioteka będzie największą instytucją kultury w mieście, a także największą siecią wspólnie zarządzanych bibliotek w kraju. Więcej filii bibliotecznych zlokalizowanych jest tylko w Warszawie – tam jednak sieć pozostaje bez biblioteki centralnej i zarządzana jest przez 18 dyrekcji w poszczególnych dzielnicach.

Obecnie na sieć miejskich bibliotek publicznych w Łodzi składa się pięć instytucji kultury, z których każda ma po kilkanaście filii rozlokowanych w dzielnicy. Łącznie to około 80 punktów dostępu do zbiorów i usług bibliotek. Odrębną instytucją jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego, która w łódzkiej sieci pełni funkcje nadzoru merytorycznego. Gruntowny opis i diagnoza łódzkiej sieci bibliotek publicznych powstała w ramach realizowanego przez nas projektu Biblioskan – jej efekty zawarto w książce dostępnej on-line. Opracowanie to przyczyniło się do dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości łódzkich bibliotek, a wskazane rekomendacje znalazły poparcie w działaniach UMŁ.

Zapowiedziana centralizacja została uchwalona przez Radę Miasta, o czym szerzej informowaliśmy w lipcu. Podobne procesy łączenia bibliotek funkcjonujących w dzielnicach przeprowadzono już kilkanaście lat temu we Wrocławiu, a w tym roku w Krakowie, gdzie połączono cztery instytucje kultury i powstała Biblioteka Kraków. Jednolite sieci funkcjonują również np. w Poznaniu czy Gdańsku.

Wiceprezydent określił kolejne kroki projektu – niebawem zostanie powołany pełnomocnik prezydenta do spraw powołania biblioteki, a następnie ogłoszony konkurs na dyrektora nowo powstałej instytucji. Wiceprezydent zapowiedział również, że sama liczba filii bibliotecznych nie będzie zmniejszana, a UMŁ zamierza także przyjrzeć się uważnie mapie miasta i wytypować miejsca, w których nowe biblioteki byłyby potrzebne.

Monika Chaber-Barłoga, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Łódź-Śródmieście, podkreślała, że podczas tego bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia najważniejszym kryterium jest dostępność usług i zbiorów dla wszystkich Łodzian. Samo środowisko bibliotekarzy będzie miało bardzo dużo pracy, Pani Dyrektor wyraziła jednak nadzieję, że na końcu tej drogi wszyscy będą mogli sobie pogratulować udanego projektu.

Nadesłała: P. Milewska