Jedno miasto – jedna biblioteka. Zmiany systemowe w Łodzi

W Łodzi szykują się duże zmiany w bibliotekach publicznych. Sieć instytucji zostanie scalona i w niedalekiej przyszłości zostanie wprowadzone zarządzanie centralne. Pięć obecnie istniejących miejskich bibliotek stanie się fundamentem jednej Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Na te decyzje wpływ miały m.in. działania, które zrealizowała Fundacja Fenomen w ramach projektu Biblioskan. Opracowania i raporty przygotowywane i publikowane przez okres blisko dwóch lat przyczyniły się do rozpoczęcia dialogu o przyszłości łódzkich bibliotek publicznych, a rekomendacje w zakresie centralizacji zarządzania bibliotekami publicznymi wpłynęły na powstanie nowej koncepcji bibliotekarstwa w Łodzi.

Pięć podobnie funkcjonujących dziś instytucji, finansowanych z budżetu Łodzi, realizujących działalność na rzecz mieszkańców miasta w zakresie kultury ma zostać połączonych, by stworzyć jedną bibliotekę, działającą na terenie wszystkich dzielnic. Dzięki temu pojawi się w mieście również wiele udogodnień dla czytelników. Będą to m.in. Łódzka Karta Biblioteczna i jednolity system oprogramowania dający np.

  • możliwość przeszukiwania wszystkich zasobów naszych bibliotek poprzez jedno okienko,
  • korzystania z większej liczby funkcji przez internet, np. zdalnego zapisu do biblioteki,
  • jednokrotnego zapisu do biblioteki, uprawniającego do korzystania ze wszystkich filii na terenie Łodzi.

To dobre rozwiązania, na rzecz których Fundacja lobbowała przez niemal dwa lata.

6 lipca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła decyzję o centralizacji miejskich bibliotek publicznych przyjmując Uchwałę nr XXXII/853/16 w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego. Przewodniczący Komisji Kultury, prof. Grzegorz Matuszak, tak uzasadnia decyzję Rady: Miasto nie ma centralnej książnicy miejskiej. To błąd, bo choć Łódź może się poszczycić drugą co do wielkości siecią bibliotek, są one niescalone i zarządzane odrębnie, co przekłada się na mniejszą efektywność ich działań promocyjnych oraz ograniczoną dostępność zbiorów dla czytelnika.

Uchwała to pierwszy krok do powołania centralnej biblioteki, która tym samym stanie się jedną z największych książnic w regionie łódzkim oraz największą instytucją kultury w Łodzi, zarządzającą gęstą siecią filii bibliotecznych na terenie wszystkich dzielnic miasta. Będzie to zatem instytucja o bardzo dużym potencjale. Zgodnie z zapisami uchwały będzie nosiła nazwę Biblioteka Miejska w Łodzi i powstanie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania uchwały. Obecnie trwają prace koncepcyjne oraz poszukiwanie środków finansowych na realizację zamysłu.

W Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wpisano modernizację, poszerzenie funkcji oraz wyposażenie dla bibliotek – budżet tego projektu ma wynosić 8 mln zł (w tym ponad 5,5 mln UMŁ planuje pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego). Dodatkowo Urząd Miasta w Łodzi planuje modernizację dwóch filii bibliotecznych: przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 oraz przy ul. Boya Żeleńskiego 15. Trwa poszukiwanie zleceniobiorcy, który wykona dokumentację – ogłoszono przetarg na Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, dla projektów pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” oraz pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek.

Rezultaty wszystkich analiz i badań, związanych z łódzkimi bibliotekami, zawarto w książce Biblioskan. Monitoring i kontrola w bibliotekach publicznych. Osoby zainteresowane sprawą bibliotek łódzkich mogą kontaktować się z realizatorkami projektu Biblioskan drogą elektroniczną na adres biblioskan@fundacjafenomen.pl

Fundacja Normalne Miasto Fenomen realizuje projekty dla bibliotek od 2010 r., kiedy to zaczęła współpracę przy akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Od 2014 r. prowadzi projekt Biblioskan, a obecnie poszukuje dofinansowania dla inicjatywy rowerowej mobilnej biblioteki dla Łodzi. Fundacja organizuje również warsztaty dla bibliotekarzy oraz prowadzi działalność doradczą i wydawniczą. Więcej informacji o organizacji można znaleźć na stronie internetowej: http://fundacjafenomen.pl/

Nadesłała: Paulina Milewska