Webinarium – Tworzenie i remiksowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza nauczycieli osoby tworzące materiały edukacyjne w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych do udziału w bezpłatnym webinarze na temat tworzenia, remiksowania i publikowania Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Webinarium odbędzie się 26.11, a zapisać można się 25.11.

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

  • rozpoznawali warunki na jakich można wykorzystać i połączyć ze sobą różne materiały edukacyjne
  • umieli poprawnie oznakować swoje oraz wykorzystane utwory za pomocą licencji CC i
  • potrafili zaplanować proces tworzenia i publikacji materiałów edukacyjnych tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał wolnych licencji
  • znali i potrafili wybrać odpowiednie narzędzie i serwis do publikacji swoich otwartych zasobów edukacyjnych.

Zapraszamy!