Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Serdecznie zapraszamy do korzystania z kursów e-learningowych EBIB:
1. Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania.
2. Redakcja publikacji elektronicznych.
3. Wyszukiwanie informacji w otwartych zasobach Internetu.

Kursy są bezpłatne i nieograniczone w czasie, a po ich zakończeniu można uzyskać certyfikat.

Ponadto zachęcamy do korzystania w codziennej praktyce bibliotekarskiej z „Poradnika prawa autorskiego” Barbary Szczepańskiej.