Biblioteki naukowe w systemie POL-on

Uruchomiono kolejny moduł systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on – bazę Biblioteki Naukowe. Baza rejestruje zarówno dane o samodzielnych bibliotekach naukowych (posiadających osobowość prawną), jak i tych, które stanowią jednostki organizacyjne uczelni.

Dostęp do bazy: https://polon.nauka.gov.pl/biblioteki-naukowe
Instrukcja: http://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/doku.php/bn/wykaz

Ewa Rozkosz