Biuletyn
Powrót do strony glównej
Nr 3/2007(84) kwiecień

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Dagmara Sawicka

Korekta:
Sylwia Wołek-Biernat
Iwona Sójkowska
Izabella Milewska-Warta
Beata Antczak-Sabala

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk
Rafal Drewnowski
Maciej Dynkowski
Lukasz Kaleta

ebib.redakcja@oss.wroc.pl


Rozmiar: 77 bajtówElektroniczne publikacje - nowe trendy i badania

Co w e-publikacjach piszczy, czyli felieton wiosenny

ProQuest CSA. Prezentacja sponsora

Artykuły

Henryk Hollender
     Pokaż mi świeży, wonny zeszyt: za przyszłość czasopisma naukowego
Łucja Maciejewska, Krzysztof Moskwa
     Konsorcja czasopism elektronicznych w środowisku akademickim
Magdalena Karciarz
     Badanie źródeł e-informacji
Danuta Dudziak, Urszula Anna Wojtasik
     Czy łatwo kupić zagraniczną książkę elektroniczną?
Ewa Dobrogowska-Schlebusch
     Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie ? jako zadanie dla bibliotek
Sebastian Dawid Kotuła
     Jak buduje się jakość baz open content na przykładzie Wikipedii

Badania, teorie, wizje

Małgorzata Tarka
     Public relations w bibliotece

Sprawozdania

Dorota Lipińska
     XI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych: W poszukiwaniu cyfrowych informacji
Renata Sowada
     III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2007 (84) kwiecień. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2007. - Czasopismo elektroniczne. - Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/84/index.php. - ISSN 1507-7187