EBIB Nr 3/2007 (84), Elektroniczne publikacje - nowe trendy i badania. Sprawozdania Poprzedni artykuNastpny artyku  

 


Dorota Lipińska
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

XI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych: W poszukiwaniu cyfrowych informacji


17 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki w ramach spotkań z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych. Bieżąca edycja przebiegała pod hasłem W poszukiwaniu cyfrowych informacji.

Spotkanie prowadził dyrektor Biblioteki Politechniki Lubelskiej dr Henryk Hollender. W trakcie seminarium wygłoszono siedem referatów, które ułożyły się w trzy bloki tematyczne.

Pierwsza część przeznaczona była na prezentacje i wymianę doświadczeń na temat funkcjonowania bibliotek cyfrowych. Wykładem rozpoczęli współtwórcy CBN Polona - Joanna Potęga i Dariusz Paradowski. Przedstawili oni cele i założenia CBN Polona - biblioteki cyfrowej prezentującej zdigitalizowane zbiory własne Biblioteki Narodowej. Zaprezentowali również narzędzia do zarządzania i prezentacji zbiorów cyfrowych CBN Polona: System Zbiorów Zdigitalizowanych we współpracy z systemem dLibra.

Z możliwościami oprogramowania dLibra zapoznał uczestników Marcin Werla. Zwrócił on szczególną uwagę na modyfikacje w Aplikacji Czytelnika, które pozwalają dostosować wygląd interfejsu do specyficznych potrzeb użytkownika oraz umożliwiają współpracę z systemami zewnętrznymi bibliotek cyfrowych działających w systemie dLibra. Całości dopełnił przegląd oferowanego w Polsce oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych, przygotowany przez Elżbietę Mroczek z Biblioteki Głównej PW. Analizie poddano programy typu open source (Greenstone, JeromeDL, Dspace i Fedora) oraz produkty komercyjne (DigiTool i dLibra) uwzględniając możliwości użytkownika i funkcje wyszukiwawcze bibliotek cyfrowych.

Po przerwie Barbara Szczepańska przedstawiła analizę stosowania prawa autorskiego w procesie digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Europie. Zwróciła uwagę na sposoby licencjonowania i pewne uniwersalne rozwiązania, stosowane w projektach brytyjskich, niemieckich i holenderskich, pomocne przy budowie repozytoriów instytucjonalnych i udostępnianiu ich zbiorów.
Następny referat również poświęcony był zagadnieniom prawa autorskiego, a w szczególności Digital Rights Management (DRM) - regulującym zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Agnieszka Malczewska z Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp. k. w Krakowie wyjaśniała, w jaki sposób DRM kontrolują dostęp do dóbr objętych tego rodzaju ochroną oraz ich eksploatację.

W ostatniej części seminarium przedstawione zostały dwa referaty. Pierwszy z nich poprowadzili: Lidia Derfert-Wolf (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) i Bogdan Miś (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie). Referat traktował o wyszukiwaniu informacji w sieci i był podzielony na trzy części. Na początek zostały omówione wady i zalety narzędzi wyszukiwawczych: katalogów, wyszukiwarek i metawyszukiwarek. Następnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się o metodach szukania informacji w zasobach sieci trudno dostępnych dla standardowych wyszukiwarek, czyli w tzw. ukrytym Web'ie. Na koniec zostały przedstawione przykłady specjalistycznych zasobów Internetu.
Seminarium zakończyła prezentacja nowej profesji związanej ze zdobywaniem danych - infobrokera. W swoim wystąpieniu dr Henryk Hollender zastanawiał się, czy information broker to tylko alternatywa terminologiczna, czy nowy stopień specjalizacji bibliotecznej? Jakie powinny być jego umiejętności i w końcu - jak należy go kształcić? Według prelegenta drogi bibliotekarza i infobrokera zbiegają się wielokrotnie.

Uczestnicy seminarium mogli również wysłuchać wystąpień przedstawicieli Partnera Merytorycznego Seminarium - IBM Polska. Krzysztof Komorowski poprowadził prezentację Jak skutecznie przechowywać dane cyfrowe w długim okresie czasu? Drugie wystąpienie pod tytułem: Szybkie i efektywne wyszukiwanie informacji w zasobach elektronicznych - IBM OmniFind przygotował Marek Raczyński.

 Początek stronyXI seminarium z cyklu Digitalizacja zasobów informacyjnych: W poszukiwaniu cyfrowych informacji / Dorota Lipińska// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2007 (84) kwiecień. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?lipinska. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187