Biuletyn
Powrót do strony głównej
nr 2/2010(111) marzec

ISSN: 1507-7187

Wydawca:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich. KWE

Redaktor naczelny:
Bożena Bednarek-Michalska

Redaktor prowadzący:
Anna Filipowicz

Korekta:
Zuzanna Helis
Katarzyna Kozak
Sylwia Wołek-Biernat

Redakcja techniczna:
Joanna Broniarczyk

redakcja.ebib@gmail.com


Biblioteki narodowe

Felieton wstępny

Artykuły

Bogdan Klukowski
     Biblioteki Narodowe
Stanisław Czajka
     Komu potrzebna jest Biblioteka Narodowa?
Maria Witt, Piotr Witt
     Słów parę o BNF, czyli Bibliothèque Nationale de France
Grażyna Jaroszewicz
     Wskaźniki funkcjonalności bibliotek narodowych

Badania, teorie, wizje

Kamila Grzędzińska
     Portal o bibliotekach dla niebibliotekarzy oraz „zapytaj w bibliotece” – czyli troska o czytelnika po czesku
Barbara Szczepańska
     Raport o prawie własności intelektualnej cz. 3

Sprawozdania

Marianna Czapnik
     Konferencja i doroczne walne zebranie Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), Bruksela 6-7 listopada 2009 r.

Komunikaty

Magdalena Krynicka
     Biblioteki Narodowe – nowe formy prezentacji i komunikacji
Bożena Bednarek-Michalska
     Manifest Domeny Publicznej


Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 2/2010 (111) marzec. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych],2010. - Czasopismo elektroniczne. - Biblioteki narodowe. - : http://www.ebib.info/2010/111/index.php. - ISSN 1507-7187